Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace"

Title: Další osudy palatizovaných explozív : východořecká "první asibilace"
Source document: Bartoňková, Dagmar. Vývoj konsonantického systému v řeckých dialektech. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1961, pp. 62-68
Extent
62-68
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license