K citovosti v nářečí

Title: K citovosti v nářečí
Source document: Michálková, Věra. Otázky slovanské syntaxe : sborník brněnské syntaktické konference, 17.-21.IV.1961. Vyd. 1. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1962, pp. 357-363
Extent
357-363
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license