Zusammenfassung

Title: Zusammenfassung
Source document: Konečný, Zdeněk. Pracovní nasazení válečných zajatců a obyvatel Evropy v ČSR (1939-1945). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1967, pp. 147-[152]
Extent
147-[152]
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A