Problém baroka jako kulturní a historické epochy

Title: Problém baroka jako kulturní a historické epochy
Variant title:
  • Le problème du baroque comme époque culturelle et historique
Author: Válka, Josef
Source document: Válka, Josef. O barokní kultuře : sborník statí. Kopecký, Milan (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1968, pp. 11-24
Extent
11-24
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license