Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci : variace na téma Zichovy definice dramatického díla

Title: Dramatické dílo jako komunikace komunikací o komunikaci : variace na téma Zichovy definice dramatického díla
Variant title:
  • Dramatic art as communication through communication about communication
Author: Osolsobě, Ivo
Source document: Osolsobě, Ivo. Otázky divadla a filmu. I. Závodský, Artur (Editor). 2., upr. vyd. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1970 [i.e. 1972], pp. 11-46
Extent
11-46
Type
Article
Language
Czech
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license