En marge du dialogue dramatique de Musset

Title: En marge du dialogue dramatique de Musset
Author: Novák, Otakar
Source document: Novák, Otakar. Na křižovatce umění : sborník k poctě šedesátin prof. dr. Artura Závodského, DrSc. Burian, Jaroslav (Editor). Vyd. 1. Brno: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 499-508
Extent
499-508
Type
Article
Language
French
Summary language
Rights access
open access
License: Not specified license