Revoluce a poezie

Title: Revoluce a poezie
Variant title
Революция и поэзия
Source document: Mathauser, Zdeněk. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 155-164
Extent
155-164
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license