Sympozium "Literatura, umění a revoluce"

Title: Sympozium "Literatura, umění a revoluce"
Source document: Jelínková, Jana. Literatura, umění a revoluce : sborník vědeckého sympozia věnovaného osmdesátému výročí narození V.V. Majakovského a čtyřicátému výročí úmrtí A.V. Lunačarského, Brno 30. října - 2. listopadu 1973. Burian, Jaroslav (Editor); Mikulášek, Miroslav (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1976, pp. 281-288
Extent
281-288
Type
Editorial; Editorial note
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license