Empirické měření kulturních norem pro osobnostní charakteristiky makulinity a feminity

Title: Empirické měření kulturních norem pro osobnostní charakteristiky makulinity a feminity
Author: Možný, Ivo
Source document: Možný, Ivo. Rodina vysokoškolsky vzdělaných manželů. Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1983, pp. 155-174
Extent
155-174
Type
Appendix
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license