Die Sozialstruktur von Prešov (eperies) im 17. jahrhundert : Zusammenfassung

Source document: Marečková, Marie. Společenská struktura Prešova v 17. století. Vyd. 1. Brno: Univerzita J.E. Purkyně, 1984, pp. 157-158
Extent
157-158
Type
Summary
Language
German
Rights access
open access
License: N/A
Document