Резюме

Title: Резюме
Transliterated title
Rezjume
Source document: Svoboda, Mojmír. Hypnotické chování : teoretický a experimentální přístup. Vyd. 1. V Brně: Univerzita J.E. Purkyně, c1987, pp. 137-139
Extent
137-139
Type
Summary
Language
Russian
Rights access
open access
License: N/A