Apokalyptický realismus jako odraz stavu bytí ruské společnosti

Title: Apokalyptický realismus jako odraz stavu bytí ruské společnosti
Source document: Ryčlová, Ivana. Bílý tanec : tragédie Valpuržina noc, aneb, Komturovy kroky Venedikta Jerofejeva v kontextu ruské dramatiky postmoderního období. Vyd. 1. V Brně: Masarykova univerzita, 2001, pp. [83]-94
Extent
[83]-94
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license