Sekundární literatura

Title: Sekundární literatura
Source document: Bromová, Veronika. Textová struktura nejstarších českých listin se zvláštním zřetelem k vývoji formuláře. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita, 2009, pp. 372-375
Extent
372-375
Type
Bibliography; References
Language
Czech
German
Rights access
open access
License: Not specified license