The early Greek religion and the coming of the Age of Iron

Variant title
Rané řecké náboženství a počátek doby železné
Author: Bouzek, Jan
Source document: Religio. 1994, vol. 1, iss. 2, pp. [105]-124
Extent
[105]-124
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Article
Language
English
License: Not specified license
Abstract(s)
Přechod od doby bronzové k době železné znamená mimo jiné i vyznamný předěl v dějinách náboženství ve starém Řecku i v okolních oblastech. Proti uctívání chthonických božstev, spojených s plodností země, zvířat i lidského pokolení, se dostávají do popředí božstva spojená se sluncem a s oblohou, ať už jde zpočátku o Achnatonovu nezdařenou reformu v Egyptě, či o situaci v pravěké Evropě. V Řecku je tento vývoj reflektován jednak posunem k olympskému náboženství, ve kterém stál na čele pantheonu Zeus, jednak náboženstvím apollinským a dionýsovským: oba tito noví bohové měli vládu nikoli už tak nad přírodními silami, jako spíše nad určitými stránkami lidské duše. I Mojžíšovo založení starozákonního náboženství patří zhruba do téže doby. Společným rysem náboženských hnutí na přechodu od doby bronzové k době železné je nejen pokročilejší abstrakce v pojetí božského světa, ale také osobní reflexe náboženských principů, daná novou emancipací lidské individuality, současnou s počátkem doby železné.
Document