[Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí]

Title: [Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí]
Source document: Religio. 2009, vol. 17, iss. 1, pp. 104
Extent
104
  • ISSN
    1210-3640 (print)
    2336-4475 (online)
Type: Advertisement
Language
Czech
License: N/A
Note
  • Inzerované dílo: Václavík, David. Sociologie nových náboženských hnutí. Vyd. 1. Brno: Masarykova univerzita; Praha: Malvern, 2007. 150 s. Proměny náboženství; sv. 5. ISBN 978-80-86702-22-3.