1

Title: Opera Slavica
Year: 2012
Volume: 22
Issue: 1
Publication year
2012
ISSN
1211-7676
Články
Title Document
Образы князя Мышкина Ф.М. Достоевского и Иешуа Га-Ноцри М.А. Булгакова : (опыт типологического сопоставления) | 1–9
Zločevskaja, Alla Vladimirovna
PDF
Neslovania o Slovanoch | 10–16
Žemberová, Viera
PDF
Через семантику омонимов к "сокровенному человеку" А. Платонова | 17–24
Vasil'jeva, Jelena Anatol'jevna
PDF
Rozhledy – materiály
Title Document
Próza subjektu - Marja Młynkowa a Měrka Mětowa | 25–31
Žemberová, Viera
PDF
Moderní tvůrce Srečko Kosovel | 31–34
Dorovský, Ivan
PDF
Básník kresů | 34–35
Všetička, František
PDF
Voda pouště | 35–36
Dorovský, Ivan
PDF
Zprávy – kronika
Title Document
Profesorka PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., jubilující | 37–38
Dohnal, Josef
PDF
Šedesátiny významného slavisty | 38–41
Dorovský, Ivan
PDF
Opustil nás slavista Slavomír Wollman | 41–42
Dorovský, Ivan
PDF
Odešel slovenský slavista, komparatista a literární antropolog prof. Andrej Červeňák | 43–45
Pospíšil, Ivo
PDF
Recenze
Title Document
[Nekriač, T.E.; Čala, J.P. Cez tŕnie k hviezdam: problémy prekladu umeleckých textov] | 46–47
Lorková, Zuzana
PDF
Rozmach polské komparatistiky | 48–51
Zelenka, Miloš
PDF
Návraty k slovenskému národnému obrodeniu | 51–53
Zelenková, Anna
PDF
[Щедрина, Н.М. "Красное Колесо" А. Солженицына и русская историческая проза второй половины ХХ века] | 53–55
Fed', Tat'jana Nikolajeva
PDF
Osmnácté století z meziliterárního pohledu | 56–58
Zelenka, Miloš
PDF
Slované v neslovanských zemích | 58–60
Matyušová, Zdeňka
PDF