Opera Slavica 2012, vol. 22, iss. 1

Image
Year
2012
Publication year
2012
ISSN
1211-7676
Články
Page Title
1-9 Образы князя Мышкина Ф.М. Достоевского и Иешуа Га-Ноцри М.А. Булгакова : (опыт типологического сопоставления) Zločevskaja, Alla Vladimirovna | pdficon
10-16 Neslovania o Slovanoch Žemberová, Viera | pdficon
17-24 Через семантику омонимов к "сокровенному человеку" А. Платонова Vasil'jeva, Jelena Anatol'jevna | pdficon
Rozhledy – materiály
Page Title
25-31 Próza subjektu - Marja Młynkowa a Měrka Mětowa Žemberová, Viera | pdficon
31-34 Moderní tvůrce Srečko Kosovel Dorovský, Ivan | pdficon
34-35 Básník kresů Všetička, František | pdficon
35-36 Voda pouště Dorovský, Ivan | pdficon
Zprávy – kronika
Page Title
37-38 Profesorka PhDr. Danuše Kšicová, DrSc., jubilující Dohnal, Josef | pdficon
38-41 Šedesátiny významného slavisty Dorovský, Ivan | pdficon
41-42 Opustil nás slavista Slavomír Wollman Dorovský, Ivan | pdficon
43-45 Odešel slovenský slavista, komparatista a literární antropolog prof. Andrej Červeňák Pospíšil, Ivo | pdficon
Recenze
Page Title
46-47 [Nekriač, T.E.; Čala, J.P. Cez tŕnie k hviezdam: problémy prekladu umeleckých textov] Lorková, Zuzana | pdficon
48-51 Rozmach polské komparatistiky Zelenka, Miloš | pdficon
51-53 Návraty k slovenskému národnému obrodeniu Zelenková, Anna | pdficon
53-55 [Щедрина, Н.М. "Красное Колесо" А. Солженицына и русская историческая проза второй половины ХХ века] Fed', Tat'jana Nikolajeva | pdficon
56-58 Osmnácté století z meziliterárního pohledu Zelenka, Miloš | pdficon
58-60 Slované v neslovanských zemích Matyušová, Zdeňka | pdficon