Konference a mimořádné přednášky konané na Psychologickém ústavu FF MU v průběhu roku 2012