Indoevropeistika

Title: Indoevropeistika
Author: Erhart, Adolf
Source document: Erhart, Adolf. Slavica na Universitě J.E. Purkyně v Brně : (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Hejl, František (Editor). Vyd. 1. V Brně: Universita J.E. Purkyně, 1973, pp. 48-49
Extent
48-49
Type
Article
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license