[Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie]

Title: [Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie]
Source document: Linguistica Brunensia. 2013, vol. 61, iss. 1-2, pp. 259-261
Extent
259-261
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Ripka, Ivor; Imrichová, Mária. Kapitoly z lexikológie a lexikografie. 1. vydání. Prešov: Prešovská univerzita, 2011. 235 s. ISBN 978-80-555-0327-1.
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Příspěvek vznikl v rámci grantového projektu specifického výzkumu Čeština v jednotě synchronie a diachronie – 2012 (MUNI/A/0762/2011).