[Malý, Radek. Domovem v jazyce: české čtení Paula Celana]

Source document: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik. 2013, vol. 27, iss. 1-2, pp. [211]-212
Extent
[211]-212
  • ISSN
    1803-7380 (print)
    2336-4408 (online)
Type: Review
Language
German
License: Not specified license
Reviewed work
Malý, Radek. Domovem v jazyce: české čtení Paula Celana. Vyd. 1. Olomouc: Periplum, 2012. 187 s. Autoři střední Evropy. ISBN 978-80-86624-64-8.
Rights access
embargoed access
Document