Cenná příručka o základech literárního "řemesla"

Title: Cenná příručka o základech literárního "řemesla"
Author: Zelenka, Miloš
Source document: Opera Slavica. 2013, vol. 23, iss. 3, pp. 64-66
Extent
64-66
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Review
Language
License: Not specified license
Reviewed work
Pokorný, Milan; Pokorná, Dana. Redakční práce: jak připravit text k publikování. Vyd. 1. Praha: Grada, 2011. 217 s. Žurnalistika a komunikace. ISBN 978-80-247-3773-7.
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.