Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi

Title: Archeologie středověkých konstrukčních technologií – sbíjená rakev s panty a kruhovými úchyty z pohřebiště při kostele sv. Klimenta ve Staré Boleslavi
Variant title:
  • Archaeology of Medieval construction technologies: coffin with hinges and circular handles from a burial ground by the Church of St. Kliment, Stará Boleslav
  • Archäologie mittelalterlicher Konstruktionstechnologien – ein zusammengenagelter Sarg mit Beschlägen und Griffringen von dem Gräberfeld an der St. Klemenskirche in Stará Boleslav
Source document: Archaeologia historica. 2014, vol. 39, iss. 1, pp. 241-255
Extent
241-255
  • ISSN
    0231-5823 (print)
    2336-4386 (online)
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
V historickém jádru Staré Boleslavi bylo v několika etapách dokumentováno pohřebiště, jehož počátky lze spojovat nejpozději se založením raně románské kapitulní baziliky (1039–1046). Někdy v průběhu 12. století byl do fungujícího etážového pohřebiště založen jednolodní románský kostel sv. Klimenta. Při jeho severní stěně na bázi k němu příslušejícího hřbitovního horizontu byl nalezen pohřeb uložený podle výpovědi početných železných artefaktů v robustní sbíjené dubové rakvi opatřené dvěma panty a nejméně jedenácti kruhovými úchyty. Možná je datace nálezu na přelom raného a vrcholného středověku, archeologicky ji však nelze prokázat.
The origins of a burial ground unearthed, in several stages, in the historical centre of Stará Boleslav, might be connected with the establishment of an early Romanesque chapter basilica (1039–1046). The Romanesque Church of St. Kliment with a single nave was integrated into the operating burial ground in the course of the 12th century. One of the first burials that took place by the north wall of the church some time after the church was built, was a burial interred – as evidenced by numerous iron items – in a robust nailed-together wooden oak coffin provided with two hinges and at least eleven circular handles. Hypothetically speaking, the find could be dated to the turn of the early and high Middle Ages, yet the dating cannot be verified in archaeological terms.
Note
Zpracováno s podporou na dlouhodobý koncepční rozvoj výzkumné organizace RVO: 798591.
Gefördert im Rahmen der langfristigen konzeptionellen Entwicklung von Forschungseinrichtungen RVO: 67985912.