Číslovky - numeralia

Author: Svobodová, Iva
Source document: Svobodová, Iva. Morfologie současného portugalského jazyka. I, Slovní druhy neslovesné. 1. vyd. Brno: Masarykova univerzita, 2014, pp. 142-156
Extent
142-156
Type
Chapter
Language
Czech
Portuguese
Note
Obsahuje: Obecná charakteristika číslovek -- Sémantická klasifikace číslovek -- Základní číslovky -- Číslovky řadové -- Číslovky násobné -- Číslovky dílové -- Číslovky skupinové -- Neurčité číslovky
Rights access
open access
License: Not specified license
Document