Obrazy ze života mezi ironií a snem : Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století

Title: Obrazy ze života mezi ironií a snem : Máchova Marinka a kontury protorealismu v polovině 30. let 19. století
Variant title:
  • "Pictures from Life" between irony and dream : (Mácha's Marinka and contours of the Protorealism in the half of the 1830s)
Source document: Bohemica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. 9-43
Extent
9-43
  • ISSN
    1213-2144 (print)
    2336-4394 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
In the half of the 1830s the communication principles in the Czech language literary space underwent changes, as this space widened and differentiated in the competition of the parallel discourses – namely, fading away Classicism, strong entrance of the Romanticism and first realistic tendencies. It is just the genre of the "picture from life" that enables us to distinctly perceive this dynamics: from its transfer to the Czech culture, i. e. the process of establishing and forming distinct variants in the frame of the mentioned discourses. Originally a journalistic genre, the "picture from life" became popular belletristic form, substitute, in some measure, for the prestigious prosaic genres the story and the novel. It usually covered a short time period, was set in a clearly defined space determined by topographical motifs and it used first person narration by the autobiographical or the personal narrator. Mácha in his unfinished cycle Pictures from My Life led a dialogue with this trend, with his "Marinka" standing in the middle of the literary field of the texts published in magazines in 1834–1835, which thematically and in language structure fulfill and modify the literary conventions of the "picture from life" and reader expectations. At the same time, Marinka is its ironic "contrafactura", which brought about one of the first controversies traditionally interpreted as the crystallization of the Romantic discourse. However, the controversy itself is rather an illustration of the parallel coexistence of several discourses and their mutual interaction, and thus an evidence of the possibility of penetrating literary methods, specific for different discourses, in one and the same literary work of art.
References
[1] ANONYM, 1837a. "Denní kronika"; Květy 4, 1837, č. 5, 2. 2., s. 32

[2] BALZAC, Honoré de, 1843. "Křivá přísaha"; Květy 10, č. 20–24, 11. 3., 15. 3., 18. 3., 22. 3. 25. 3., s. 77–78, 81–82, 85–86, 89–90, 93–94

[3] BULWER Lytton, Edward George, 1836. "Z Bulwerova nejnovějšího spisu: The Student I. Pravé skoumadlo lásky II. Svět jak jest (Výňatky ze sbírky filozofických statí)", přel. Jan Nepomuk Štěpánek; Česká včela 3, č. 26–29, s. 73–76 a 82–84

[4] BULWER Lytton, Edward George, 1846. "Monsieur Margot. Z Bulwerova románu Pelham", přel. ʘ; Česká včela 13, s. 197–198, 201–202, 205–206

[5] ČELAKOVSKÝ, František Ladislav, 1834a. "Ponížený přípis blahovzdělanému p. Týlovi, jak se praví, redaktoru Květů českých"; Česká včela 1, č. 47, 25. 11, s. 375–376 (podepsáno Fr. L. Č.)

[6] ČELAKOVSKÝ, František Ladislav, 1834b. "Vzdělanost čili uzdoba"; Česká včela 1, č. 45, 11. 11., s. 355–357 (podepsáno F. L. Č.)

[7] DICKENS, Charles, 1840. "Hrdelní soudy v Angličanech", přel. Jakub Malý; Dennice, díl 1, sv. 1, s. 41–45

[8] DUMAS, Alexander, 1837. "Jan Reboul, básník a pekař nimeský", přel. –í (Václav Filípek); Květy 4, 1837, s. 29–31

[9] DUMAS, Alexander, 1840. "Nájemní vozka", přel. Jakub Malý; Dennice, sv. 1, s. 2–21

[10] DUMAS, Alexander, 1840. "Lázně na východě"; cestopisný příspěvek, přel. ʘ; Dennice, díl 1, sv. 3, s. 143–148

[11] DUNDA, Václav (?), 1837b. "Literatura ruská"; Květy 4, č. 30, 26. 7., Příloha ke Květům č. 15, s. 58 (podepsáno W. D–a)

[12] ERBEN, Karel Jaromír, 1834. "Dobrodružství cestujících"; Květy české 1, 25. 12., č. 52, s. 433–434 (podepsáno J. E.)

[13] ERBEN, Karel Jaromír, 1939. Próza a divadlo. Dílo K. J. Erbena 2; ed. Antonín Grund (Praha: Melantrich)

[14] FILÍPEK, Václav, 1834a. "Obrazy povah a vlastností zvířecích"; Květy české 1, s. 372, 384–385, 404, 411, 419–420

[15] FILÍPEK, Václav, 1834b. "Obrazy povah a vlastností člověčích"; Květy české 1, č. 52, 25. 12., s. 434–436

[16] FILÍPEK, Václav, 1835a. "Alois Senefelder, vynálezce kamenotisku"; Květy české 2, č. 18, s. 144–146

[17] FILÍPEK, Václav, 1835b. "Sny bývají podivné..."; Květy 2, č. 45, s. 448 (podepsáno –í-; v rubrice Zrcadlo časův a ducha lidského)

[18] FILÍPEK, Václav, 1836a. "Nástiny ze života pražského"; Květy 3, č. 20–22, 154–156, 164–166, 174–176

[19] FILÍPEK, Václav, 1836b. "Bratří. Obraz dle života"; Květy 3, č. 42, s. 332–323

[20] FILÍPEK, Václav, 1837. "Zprávy o literatuře ruské"; Květy 4, 21. 8., č. 17, příloha, s. 68 (podepsáno k.)

[21] GOGOL, Nikolaj Vasiljevič, 1839. "Taras Bulba, ataman zaporožcův. Obraz kozáckého života v 16. století"; přel. K. Z. (Karel Vladislav Zap); Květy 6, s. 125–126, 129–132, 137–140, 146–149, 155–157, 163–166, 169–173, 177–181, 185–189, 194–197

[22] GOGOL, Nikolaj Vasiljevič, 1846. Taras Bulba. Obraz starého kozáctva na Ukrajině; přel. Karel Vladislav Zap (Praha: Jaroslav Pospíšil)

[23] HEINE, Heinrich, 1826–1831. Reisebilder (Hamburg: Hoffmann und Campe)

[24] JABLONSKÝ, Boleslav, 1834. "Máj"; Květy české 1, č. 21, 22. 5., s. 167 (podepsáno Karel Tupý)

[25] JABLONSKÝ, Boleslav, 1835. "Obrazové"; Květy české 2, č. 38, 17. 9., s. 369 (podepsáno Karel E. Tupý)

[26] JOEL-JACOBY, Franz Carl, 1833. Bilder und Zustände aus Berlin (Altenburg: Wigand)

[27] KÖRBER, Philipp, 1836. Bilder aus der Lombardei; gesammelt in den Jahren 1834 u. 1835 (Wien: Pichler)

[28] LANGER, Josef Jaroslav, 1834. "Starožitné básně ruské (Druhé dvě)"; Časopis Českého museum 8, č. 4, s. 373–393

[29] MÁCHA, Karel Hynek, 1834a. "Obrazy ze života mého. I. Večer na Bezdězu"; Květy české 1, č. 21, 22. 5., s. 167–169

[30] MÁCHA, Karel Hynek, 1834b. "Obrazy ze života mého. II. Marinka"; Květy české 1, č. 23–25, 5. 6., 12. 6. a 19. 6. 1834, s. 185–187, 193–195 a 201–203

[31] MÁCHA, Karel Hynek, 1961. Próza. Spisy Karla Hynka Máchy 2; eds. Karel Janský – Karel Dvořák – Rudolf Skřeček (Praha: Odeon)

[32] MÁCHA, Karel Hynek, 1972. Literární zápisníky. Deníky. Dopisy. Spisy Karla Hynka Máchy 3; eds. Karel Janský – Karel Dvořák – Rudolf Skřeček (Praha: Odeon)

[33] MÁCHA, Karel Hynek, 2008. Prózy; eds. Zdeněk Hrbata – Martin Procházka – Michal Charypar – Martin Stluka (Praha: NLN)

[34] MAREK, Jan Jindřich, 1838. Známosti z průjezdu. Původní noveletka (Praha: Knížecí arcibiskupská tiskárna) (podepsáno Jan z Hvězdy)

[35] MAREK, Jan Jindřich, 1841. "Harfenice"; Květy 8, č. 35–47, 2. 9.–24. 11., s. 273–275, 281–284, 290–293, 297–300, 308–310, 314–316, 321–324, 330–332, 337–339, 346–348, 353–354, 361–363, 370–371 (podepsáno Jan z Hvězdy)

[36] MEDDLHAMMER, Albin Johann Baptist, 1833. Genre-Bilder aus Oestereich und den verwandten Ländern (Berlin: Vereins Buchhandlung) (podepsáno August Ellrich)

[37] PŘIBÍK, Jan, 1835. "Žertík z mého života"; Květy 2, č. 9, 26. 2., s. 82–83

[38] RUBEŠ, František Jaromír, 1835. "Obrazy ze spaní mého"; Květy 2, č. 5, 29. 1., s. 42–45

[39] RUBEŠ, František Jaromír, 1844. Harfenice. Obrázek ze života (Praha: Martin Neureutter)

[40] RUBEŠ, František Jaromír, 1862. Povídky, pověsti, obrazy ze života. Spisy Františka Jaromíra Rubeše 4 (Praha: I. L. Kober)

[41] SABINA, Karel, 1835a. "Básně Vojtěcha Nejedlého, díl I a II"; Květy 2, 17. 9., Příloha 19, s. 377–379 (podepsáno K. Sabinský)

[42] SABINA, Karel, 1835b. "Obrazy a květy snů"; Květy 2, č. 34–35 a 37–38, 20. 8, 27. 8., 10. 9., 17. 9., s. 337–339, 343–346, 365–366, 373–374 (podepsáno K. Sabinský)

[43] SABINA, Karel, 1835c. "Poutník"; Květy 2, č. 14, 2. 4., s. 136–138 (nepodepsáno)

[44] SANDE, George, 1836. Leone Leoni: Povídka (Praha: Václav Špinka)

[45] SCOTT, Walter, 1835. "Duch Černého lesa"; přel. Jakub Malý; Květy 2, s. 174–176 a 184–186

[46] TYL, Josef Kajetán, 1833. "Zastaveníčko u černé braňky"; Jindy a nyní 5, č. 25, s. 196–198 (podepsáno Týl Horník)

[47] TYL, Josef Kajetán, 1834a. "Knihař vlastenec"; Květy 1, s. 361–362, 381–383, 388–390, 429–432 (podepsáno Týl Horník)

[48] TYL, Josef Kajetán, 1834b. "Několik obrazů mnohých osob"; Květy 1, 27. 2., č. 9, s. 65–68 (nepodepsáno)

[49] TYL, Josef Kajetán, 1834c. "Obrázky ze života prazského"; Květy 1, č. 29, 17. 7., s. 235–238 (nepodepsáno)

[50] TYL, Josef Kajetán, 1834d. "Půldvanáctá na Vyšehradě"; Květy 1, č. 17, 24. 4., s. 135–138 (podepsáno ʘ)

[51] TYL, Josef Kajetán, 1834e. "Večer na ostrůvku barvířském"; Květy 1, č. 36, 4. 9., s. 293–295 (podepsáno T. H.)

[52] TYL, Josef Kajetán, 1981. Národní zábavník. Publicistika 1833–1845. Spisy J. K. Tyla 11 (Praha: Československý spisovatel)

[53] BARTŮŇKOVÁ, Jana, 1989. Ztvárnění primární a sekundární komunikace ve vybraných dílech české umělecké prózy 1. poloviny 19. století (Hradec Králové: Pedagogická fakulta)

[54] BEČKOVÁ, Kateřina, (et al.) 1996. Litografie aneb Kamenotisk. Počátky české litografie 1819–1850 (Praha: Uměleckoprůmyslové muzeum – Národní galerie)

[55] BECHYŇOVÁ, Věnceslava, 1975. "Slovanské poetické žánry a žánrové variety v literatuře českého národního obrození"; Česká literatura 23, č. 6, s. 505–521

[56] BOURGEOIS, René, 1988. "Modes of romantic irony in ninetheenth-century France"; in Garber, Frederick (ed.): Romantic irony (Budapest: Akadémiai Kiadó), s. 97–120

[57] DOLANSKÁ, Nora – KALINA, Vladimír, 1984. Žánry umělecké publicistiky (Praha: Novinář)

[58] FAKTOROVÁ, Veronika, 2012. Mezi poznáním a imaginací: Podoby obrozenského cestopisu (Praha: Arsci)

[59] GARBER, Frederick (ed.), 1988. Romantic irony (Budapest: Akadémiai Kiadó)

[60] GREBENÍČKOVÁ, Růžena, 1966. "Popis čtyř cest v Marince"; in Růžena Grebeníčková – Oldřich Králích (eds.): Realita slova Máchova (Praha: Československý spisovatel), s. 113–179

[61] GREBENÍČKOVÁ, Růžena, 1995. "Středočeské lokality v povídkách spisovatelů před rokem 1848"; in táž: Literatura a fiktivní světy, ed. Michael Špirit (Praha: Český spisovatel), s. 201–251

[62] GREBENÍČKOVÁ, Růžena, 2010. "Popis čtyř cest v Marince"; in táž: Máchovské studie, ed. Michael Špirit (Praha: Academia), s. 9–73

[63] GREBENÍČKOVÁ, Růžena – FISCHER, Jan Otokar, 1981. "Realistická črta a satirická fraška"; in Dějiny francouzské literatury 19. a 20. století 1 (Praha: Academia), s. 467–475

[64] GREBENÍČKOVÁ, Růžena – KRÁLÍK, Oldřich, 1966. Realita slova Máchova (Praha: Československý spisovatel)

[65] GRYGAR, Mojmír, 2010. Skrytá svědectví v díle Karla Hynka Máchy (Praha: Filosofia)

[66] HAMAN, Aleš, 2011. "Sny romantiků: sny Erbenovy a sny Máchovy"; in Piorecká, Kateřina – Navrátil, Ivo (eds.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2; Z Českého ráje a Podkrkonoší suppl. 14 (Semily – Turnov: SOA Semily – Pekařova společnost Českého ráje v Turnově), s. 77–83

[67] HODROVÁ, Daniela, 1977. "Symbolika Máchovy Marinky"; Slavia 46, č. 3, s. 271–282

[68] HODROVÁ, Daniela, 1989. Hledání románu. Kapitoly z historie a typologie žánru (Praha: Československý spisovatel)

[69] HODROVÁ, Daniela, 1994. Místa s tajemstvím. Kapitoly z literární topologie (Praha: KLP)

[70] HODROVÁ, Daniela, 1997. "Smysl pokoje"; in Hodrová, Daniela (ed.): Poetika míst (Jinočany: H&H), s. 217–238

[71] HRBATA, Zdeněk – PROCHÁZKA, Martin, 2005. Romantismus a romantismy (Praha: Karolinum)

[72] CHARYPAR, Michal, 2010a. "Raná recepce Máchovy Marinky v próze třicátých a čtyřicátých let 19. století"; in Karel Piorecký (ed.): Máchovské rezonance (Praha: ÚČL AV ČR – Akropolis), s. 27–36

[73] CHARYPAR, Michal, 2010b. Karel Sabina: "epigon a tvůrce" (Praha: Academia)

[74] JAKOBSON, Roman, 1995. Poetická funkce (Praha: H&H)

[75] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 1988/1989. "Máchova Marinka. K výkladu povídky"; Český jazyk a literatura 39, s. 114–120

[76] JANÁČKOVÁ, Jaroslava, 2007. Božena Němcová. Příběhy – situace – obrazy (Praha: Academia)

[77] JANSKÝ, Karel – JIRÁT, Vojtěch, 1941. Tajemství Křivokladu a jiné máchovské studie (Praha: Václav Petr)

[78] JEDLIČKOVÁ, Alice, 2012. "Od prostředí ke krajině. Pokus o vymezení pojmu oklikou přes realistické zobrazení"; in Malura, Jan – Tomášek, Martin (eds.): Krajina. Vytváření prostoru v literatuře a výtvarném umění (Ostrava: Filozofická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě), s. 143–158

[79] JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava, 2008. "Ekfráze – deskripce versus narace"; in Jedličková, Alice – Sládek, Ondřej (eds.): Vyprávění v kontextu (Praha: ÚČL AV ČR), s. 119–139

[80] JEDLIČKOVÁ, Alice – FEDROVÁ, Stanislava, 2010. "Obraz v příběhu – ekfráze ve vyprávění. Předběžné návrhy k rozlišení popisnosti a vizuality"; Slovenská literatúra 57, č. 1, s. 29–59

[81] KOLOC, Miroslav, 1998. Rozčilené cesty Karla Hynka Máchy po hradech spatřených (Praha: Kovalam)

[82] KOLOC, Miroslav, 2010. Ustavičné senzace poutníka Karla Hynka Máchy (Praha: Triáda)

[83] KRÁLÍK, Oldřich, 1957. Pouť krkonošská. Máchovy texty a máchovské apokryfy (Olomouc: Palackého univerzita)

[84] KREJČÍ, Karel, 1979. "Fyziologická črta v české literatuře"; in Slovanské studie (Brno: Univerzita J. E. Purkyně v Brně), s. 59–73

[85] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2009. "Obraz (črta) v českém periodickém tisku první poloviny 19. století (příspěvek k poznání historické podoby žánru)"; Česká literatura 57, č. 1, s. 1–25

[86] KUSÁKOVÁ, Lenka, 2013. "Sabinovo románové dílo v dobovém literárním kontextu"; in Karel Sabina: Král Ferdinand V. Dobrotivý. Původní román z nejnovějších časů (Praha: Academia), s. XXXIV–XLV

[87] MACURA, Vladimír, 1995. Znamení zrodu. České obrození jako kulturní typ; 2. rozšíř. vyd. (Jinočany: H&H)

[88] MOCNÁ, Dagmar – PETERKA, Josef, 2004. Encyklopedie literárních žánrů (Praha – Litomyšl: Paseka)

[89] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1938. "Genetika smyslu v Máchově poesii"; in týž (ed.): Torso a tajemství Máchova díla (Praha: Fr. Borový), s. 13–110

[90] MUKAŘOVSKÝ, Jan, 1948. Kapitoly z české poetiky 3. Máchovské studie (Praha: Svoboda)

[91] NEZVAL, Vítězslav, 1936. "Konkrétní iracionalita v životě a v dílech K. H. Máchy"; in týž (ed.): Ani labuť ani Lůna. Sborník k stému výročí smrti Karla Hynka Máchy (Praha: Nová edice) , s. 29–71

[92] OTRUBA, Mojmír, 1965. "První moderní próza česká"; in Vladimír Forst (ed.): Realismus a modernost. Proměny v české próze 19. století (Praha: Nakladatelství ČSAV), s. 7–22

[93] OTRUBA, Mojmír, 1981. "Časopis jako dialog"; in Josef Kajetán Tyl: Národní zábavník. Publicistika 1833–1845. Spisy J. K. Tyla 11 (Praha: Československý spisovatel), s. 803–823

[94] OTRUBA, Mojmír – KAČER, Miroslav, 1961. Tvůrčí cesta Josefa Kajetána Tyla (Praha: SNKLU)

[95] PIORECKÁ, Kateřina, 2011. "Dobrodružství cestujících. Model polemiky ve třicátých letech 19. století"; in Piorecká, Kateřina – Navrátil, Ivo (eds.): Karel Jaromír Erben a úloha paměťových institucí v historických proměnách 2 . Z Českého ráje a Podkrkonoší – supplementum. 14 (Semily – Turnov), s. 108–118

[96] PRAŽÁK, Albert, 1936. Karel Hynek Mácha (Praha: Státní nakladatelství)

[97] PROCHÁZKA, Martin, 2006. "Marinka"; Česká literatura 54, č. 2–3, s. 198–203

[98] RAMBOUSEK, Jiří, 1980. "Dvě máchovské kapitoly"; in Českolipsko literární IV (Česká Lípa: Státní okresní archiv)

[99] SABINA, Karel, 1845. "Úvod povahopisný"; in Mácha, Karel Hynek: Básně. Díl první (Praha: Knížecí arcibiskupská tiskárna), s. [VII]–CVIII.

[100] SABINA, Karel, 1953. O literatuře (Praha: Československý spisovatel)

[101] ŠIDÁK, Pavel, 2013. Úvod do studia genologie. Teorie literárního žánru a žánrová krajina (Praha: Filip Tomáš – Akropolis)

[102] TÁBORSKÁ, Jiřina, 1958. "Gogol v české literatuře čtyřicátých a padesátých let"; in Hermanová, Eva – Svatošová, Ilja – Táborská, Jiřina – Zadražil, Ladislav: Čtvero setkání s ruským realismem. Příspěvky k dějinám rusko-českých literárních vztahů (Praha: Nakladatelství ČSAV), s. 79–175

[103] THON, Jan, 1947. O Karlu Sabinovi (Praha: Aventinum)

[104] TUREČEK, Dalibor, 2007. Fejeton Jana Nerudy (Praha: Arsci)

[105] TUREČEK, Dalibor, 2012. "Synopticko-pulzační model českého literárního realismu – pracovní hypotéza"; in Dalibor Tureček a kol.: České literární romantično. Synopticko-pulzační model kulturního jevu (Brno: Host), s. 265–282

[106] URVÁLKOVÁ, Zuzana, 2009. Dvojlomná zrcadlení. Dílo Karla Herloše-Herloßsohna v českém literárním kontextu (Praha: Arsci)

[107] VOBORNÍK, Jan, 1907. Karel Hynek Mácha (Praha: J. Otto)

[108] VONDRÁČEK, Radim, 1998. "Ke koncepci Medauova časopisu Erinnerungen (příspěvek k dějinám paměti)"; in Jana Wittlichová – Radim Vondráček (eds.): Karel Vilém Medau 1791–1866 (Litoměřice: Galerie výtvarného umění v Litoměřicích)