Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift

Title: Zur Herkunft und dem graphischen Charakter der glagolitischen schrift
Source document: Slavica litteraria. 2014, vol. 17, iss. 1, pp. [159]-162
Extent
[159]-162
  • ISSN
    1212-1509 (print)
    2336-4491 (online)
Type: Other
Language
License: Not specified license
Rights access
embargoed access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Note
Německé shrnutí článku publikovaného v Srpski jezik u svetlu savremenih lingvističkih teorija, knj. 4. Beograd: Srpska akademija nauka i umetnosti, Odeljenie jezika i književnosti, 2010, s. 23–41.