Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006

Image
Contributor
Dresler, Petr (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2009
Extent
221 s.
Series
  • Archaeologica mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum; 2
ISBN
978-80-210-4971-0
Language
Czech
Slovak
German
Link to MU library catalogue: 601966
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
3 Úvod | pdf icon Dresler, Petr
Page Chapter number Title
5-9 Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách | pdf icon Lutovský, Michal
Page Chapter number Title
10-16 Osel v době hradištní | pdf icon Dreslerová, Gabriela
Page Chapter number Title
17-29 Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach | pdf icon Šalkovský, Peter
Page Chapter number Title
30-37 Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 | pdf icon Dresler, Petr
Page Chapter number Title
38-53 Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? | pdf icon Milo, Peter
Page Chapter number Title
54-61 Břeclav-Pohansko: stav zpracování výzkumů předhradí | pdf icon Dresler, Petr; Macháček, Jiří
Page Chapter number Title
62-72 Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska | pdf icon Hanuliak, Milan
Page Chapter number Title
73-81 Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách | pdf icon Mořkovský, Tomáš
Page Chapter number Title
82-93 Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005 | pdf icon Profantová, Naďa
hidden-section Hrnce, hrnky, hrnečky
Page Chapter number Title
94-98 Hrnce, hrnky, hrnečky | pdf icon Frolíková, Drahomíra
Page Chapter number Title
99-108 Odtlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke | pdf icon Fusek, Gabriel
Page Chapter number Title
109-126 Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie | pdf icon Košta, Jiří; Hošek, Jiří
Page Chapter number Title
127-135 Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza | pdf icon Kavánová, Blanka
Page Chapter number Title
136-149 Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach | pdf icon Staššíková-Štukovská, Danica; Ungerman, Šimon
Page Chapter number Title
150-157 Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005) | pdf icon Kalábek, Marek
Page Chapter number Title
158-182 Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006 | pdf icon Velímský, Filip
Page Chapter number Title
183-191 Stredoveké osídlenie severozápadného Považia | pdf icon Vlkolinská, Ivona
Page Chapter number Title
192-210 Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku | pdf icon Zapletalová, Dana
Page Chapter number Title
211-216 Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě | pdf icon Mazuch, Marian
hidden-section Seznam autorů
Page Chapter number Title
217 Seznam autorů | pdf icon
hidden-section Použité zkratky
Page Chapter number Title
218-219 Použité zkratky | pdf icon