Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006

Title: Archeologie doby hradištní v České a Slovenské republice : sborník příspěvků přednesených na pracovním setkání Archeologie doby hradištní ve dnech 24.-26.4.2006
Contributor
Dresler, Petr (Editor)
Měřínský, Zdeněk (Editor)
Edition
Vyd. 1.
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2009
Extent
221 s.
Series
  • Archaeologica mediaevalis Moravica et Silesiana. Supplementum; 2
ISBN
978-80-210-4971-0
Language
Czech
Slovak
German
Link to MU library catalogue: 601966
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita. Filozofická fakulta
Rights access
open access
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

hidden-section Úvod
Chapter number Title Custom text
Úvod | 3
Dresler, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Doba hradištní bez hradišť? : úvaha nad strukturou, chronologií a terminologií raně středověkých fortifikací v Čechách | 5–9
Lutovský, Michal
PDF
Chapter number Title Custom text
Osel v době hradištní | 10–16
Dreslerová, Gabriela
PDF
Chapter number Title Custom text
Opevnenie západného areálu hradiska v Spišských Tomášovciach | 17–29
Šalkovský, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Výzkum destrukce opevnění Pohanska u Břeclavi v roce 2005 | 30–37
Dresler, Petr
PDF
Chapter number Title Custom text
Geofyzikálny prieskum včasnostredovekých sídlisk – prínos pre archeológiu alebo strata času? | 38–53
Milo, Peter
PDF
Chapter number Title Custom text
Břeclav-Pohansko: stav zpracování výzkumů předhradí | 54–61
Dresler, Petr; Macháček, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Svedectvo nekropol o ekonomicko-sociálnej štruktúre zázemia veľkomoravských centier z územia Slovenska | 62–72
Hanuliak, Milan
PDF
Chapter number Title Custom text
Šestá etapa školního antropologicko-archeologického výzkumu slovanského pohřebiště v Divákách | 73–81
Mořkovský, Tomáš
PDF
Chapter number Title Custom text
Raně středověké pohřebiště Klecany I – přínos výzkumu v roce 2005 | 82–93
Profantová, Naďa
PDF
hidden-section Hrnce, hrnky, hrnečky
Chapter number Title Custom text
Hrnce, hrnky, hrnečky | 94–98
Frolíková, Drahomíra
PDF
Chapter number Title Custom text
Odtlačky na dnách nádob v Nitre-Šindolke | 99–108
Fusek, Gabriel
PDF
Chapter number Title Custom text
Raně středověké meče s jednodílnou polokruhovitou hlavicí (typ Petersen X / Geibig 12, var. I.) : pohled archeologie a metalografie | 109–126
Košta, Jiří; Hošek, Jiří
PDF
Chapter number Title Custom text
Zlaté gombíky z Mikulčic – spektrometrická analýza | 127–135
Kavánová, Blanka
PDF
Chapter number Title Custom text
Sklené koráliky z včasnostredovekého pohrebiska v Dolních Věstoniciach | 136–149
Staššíková-Štukovská, Danica; Ungerman, Šimon
PDF
Chapter number Title Custom text
Hradištní lokality objevené na trase dálničního obchvatu Olomouce (1999–2005) | 150–157
Kalábek, Marek
PDF
Chapter number Title Custom text
Archeologické výzkumy s raně středověkou komponentou v okr. Kutná Hora v letech 2004–2006 | 158–182
Velímský, Filip
PDF
Chapter number Title Custom text
Stredoveké osídlenie severozápadného Považia | 183–191
Vlkolinská, Ivona
PDF
Chapter number Title Custom text
Starobrněnské pravobřeží Svratky v raném středověku | 192–210
Zapletalová, Dana
PDF
Chapter number Title Custom text
Několik poznámek k chronologii a datování hmotné kultury doby hradištní na Moravě | 211–216
Mazuch, Marian
PDF
hidden-section Seznam autorů
Chapter number Title Custom text
Seznam autorů | 217
PDF
hidden-section Použité zkratky
Chapter number Title Custom text
Použité zkratky | 218–219
PDF