Výberová bibliografia literárnoteoretických slovacík v českom prostredí (1990-1995)

Source document: Zelenková, Anna; Bečka, Jiří. Česká a slovenská slavistika na počátku 21. století : (stav - metodologie - mezinárodní souvislosti). Pospíšil, Ivo (Editor); Zelenka, Miloš (Editor); Zelenková, Anna (Editor). 1. vyd. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2005, pp. 315-360
Extent
315-360
Type
Article
Language
Slovak
Rights access
open access
License: Not specified license
Document