Xerxes - platforma pro integraci heterogenních informačních zdrojů

Variant title
Xerxes - the platform for integration of heterogeneous information resources
Source document: ProInflow. 2011, vol. 3, iss. 2, pp. 23-39
Extent
23-39
  • ISSN
    1804-2406
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
Velmi aktuální tématem na poli služeb knihoven jsou v poslední době jednotná vyhledávací rozhraní. S rozvojem webu 2.0 mají uživatelé v tomto směru stále větší požadavky a očekávání. Integrace heterogenních informačních zdrojů a nadstavbových služeb do jednotného prostředí, postaveného na federativním vyhledávači nebo centrálním indexu, se stává nezbytností. Platfoma Xerxes, která je vyvíjena Davidem Walkerem na California State University, splňuje náročné požadavky uživatelů a představuje atraktivní rozhraní, které se už dočkalo své první instalace i v České republice. Xerxes se prosazuje zejména svou otevřeností a schopností integrace řady doplňkových služeb. Příspěvek komplexně popisuje celé řešení a shrnuje možnosti, které Xerxes přináší pro koncové uživatele. Zároveň se snaží nastínit možnosti dalšího vývoje nejen samotné platformy Xerxes, ale i jednotných vyhledávacích rozhraní jako takových.
Discovery interfaces are a very current topics in the field of library services. The expectations of users in this regard are growing due to the progress of Web 2.0. An integration of information resources and advanced services into a unified environment build on top of a federated search engines or a central index becomes necessary. The Xerxes platform developed by David Walker at the California State University meets the high requirements of users and presents an attractive interface. It recently got its first instance in Czech Republic. The assets of Xerxes are especially its openness and extensibility via a portfolio of advanced services. This article provides a comprehensive description of the whole solution and summarizes the options Xerxes brings to the end user. It also proposes some possibilities of further development of not only the Xerxes platform but also of discovery interfaces in general.
Document
References:
[1] 360Search [online]. © 2010 [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.serialssolutions.com/360-search/.

[2] AquaBrowser [online]. ©2010 [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.serialssolutions.com/aquabrowser/.

[3] Blacklight [online]. c2011 [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: http://projectblacklight.org/.

[4] BOLLEN, Johan, SOMPEL, Herbert Van de. An architecture for the aggregation and analysis of scholarly usage data. [online]. 2006 [cit. 2011-05-20]. Dokument uložen v repozitáři Research Library. Dostupný z: http://public.lanl.gov/herbertv/papers/jcdl06_accepted_version.pdf.

[5] Ebsco Discovery Service [online]. © 2011 [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.ebscohost.com/discovery/eds-about.

[6] Igelu - International Group of Ex Libris Users [online]. ©2011 [cit. 2011-05-27]. Metadata petition for content discovery. Dostupný z WWW: http://igelu.org/metadata-petition.

[7] Multidata Praha , s.r.o. [online]. ©2006–2010 [cit. 2011-05-27]. Co je Primo Central. Dostupný z WWW: http://www.multidata.cz/produkty/primo-central.

[8] Multidata Praha , s.r.o. [online]. ©2006–2010 [cit. 2011-05-27]. Primo – integrované vyhledávání a dodávání dokumentů. Dostupný z WWW: http://www.multidata.cz/produkty/primo.

[9] Multidata Praha , s.r.o. [online]. ©2006–2010 [cit. 2011-05-27]. Co je MetaLib. Dostupný z WWW: http://www.multidata.cz/produkty/metalib.

[10] NAGY, Andrew. Expanding the Discovery Scope: The full breadth of content in VuFind [online]. 2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z: http://www.wils.wisc.edu/events/wworld09/sessions/anagy.pdf.

[11] OPÁLKOVÁ, Markéta. OPACy nové generace I – AquaBrowser a WorldCat Local. Ikaros [online]. 2009, roč. 13, č. 10 [cit. 2011-05-20]. Dostupný na World Wide Web: http://www.ikaros.cz/node/5741. URN-NBN:cz-ik5741. ISSN 1212-5075.

[12] PRADHAM, Dinesh R., TRIVEDI, Kruti, ARORA, Jagdish. Searching Online Resources in New Discovery Environment: A Stateof-the-Art Review [online]. 2011 [cit. 2011-04-13]. Dokument uložen v INFLIBNET's Institutional Repository. Dostupný z WWW: http://ir.inflibnet.ac.in/dxml/bitstream/handle/1944/1623/14.pdf?sequence=1.

[13] Summon [online]. © 2010 [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.serialssolutions.com/summon/.

[14] VuFind : The library OPAC meets Web 2.0! [online]. Villanova (PA, USA) : Villanova University, Falvey Memorial Library, [c2011] [cit. 2011-05-20]. Dostupný z WWW: http://www.vufind.org/.

[15] WorldCat Local [online]. © 2011 [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.oclc.org/worldcatlocal/default.htm.

[16] WALKER, David. Building Custom Metasearch Interfaces and Services Using the MetaLib X-Server. Internet Reference Services Quarterly [online]. 2007, 12, 3 & 4, [cit. 2011-05-27]. Dostupný z WWW: http://www.informaworld.com/smpp/content~db=all~content=a902698853. ISSN 1540-4749.

[17] WALKER, David. From metasearch to metaservices. In Slideshare: present yourself [online presentation]. 2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z: http://www.slideshare.net/dswalker/from-metasearch-to-metaservices.

[18] WALKER, David. Xerxes Roadmap. In Slideshare: present yourself [online presentation]. 2009 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z: http://www.slideshare.net/dswalker/xerxes-roadmap

[19] Xerxes : A fully customizable library portal application. [online]. ©2011 [cit. 2011-05-27]. Live Implementations. Dostupný z WWW: http://code.google.com/p/xerxes-portal/wiki/Implementations.

[20] Xerxes : A fully customizable library portal application. [online]. ©2011 [cit. 2011-05-27]. WhyXerxes. Dostupný z WWW: < http://code.google.com/p/xerxes-portal/wiki/WhyXerxes>.

[21] Xerxes Portal : A fully customizable library portal application. [online]. ©2011 [cit. 2011-04-13]. Dostupný z WWW: http://code.google.com/p/xerxes-portal/.