Algoritmická, počítačem podporovaná kompozice a postmoderní pluralismus

Variant title
Algorithmic composition, computer-aided composition and postmodern pluralism
Author: Haas, Petr
Source document: Musicologica Brunensia. 2015, vol. 50, iss. 1, pp. [213]-223
Extent
[213]-223
  • ISSN
    1212-0391 (print)
    2336-436X (online)
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Abstract(s)
This article deal with algorithmic and related computer-aided composition. The conclusions of philosophy and general art theory are used to explain the algorithmic composition as a manifestation of postmodernism and at the same time the article offers a view on the algorithmic composing as on a phenomenon, which corresponds with the basic character of Western composition.
Document
References:
[1] ADORNO, T.W. Estetická teorie. Praha: Panglos, 1997.

[2] ALSOP, Roger. Exploring the Self Through Algorithmic Composition. Leonardo music journal, 1999, roč. 9, s. 89–94.

[3] ANDRES, Torsten + MIRANDA, Eduardo Reck. Interfacing Manual and Machine Composition. Contemporary Music Review, 2009, roč. 28, č. 2, s. 133–147. | DOI 10.1080/07494460903322422

[4] ASSAYAG, G – RUEDA, C. – LAURSON, M. – AGON, C. – DELERUE. Computer – Assisted Composition at IRCAM: From ParchWork to OpenMusic. Computer Music Journal, 1999, roč.23, č.3, s. 59–72.

[5] ASSAYAG, Gérard. Computer Assisted Composition today. 1st Symposium on music and computers: "Applications on Contemporary Music Creation: Esthetic and Technical Aspects". Corfu, 23–25th October, 1998.

[6] ASSAYAG, Gérard – DAUBRESSE, Eric. Technology and Creation – The Creative Evolution. Contemporary Music Review, roč. 19, č. 2, 2000, s. 61 – 80. | DOI 10.1080/07494460000640261

[7] BOULEZ, Pierre. Dnešní hudební myšlení. In Nové cesty hudby, sborník studií o novodobých skla-debných směrech a vědeckých názorech na hudbu. Praha: Státní hudební nakladatelství, 1964, s. 136 –168.

[8] BRESSON, Jean – GIAVITTO, Louis. A reactive extension of the OpenMusic visual programming language. Journal of Visual Languages and Computing, 2014, č. 25, s. 363375.

[9] BRUCE, Jacob, L. Algorithmic Composition as a Model of Creativity. In Organised Sound, 2013. s. 157–165.

[10] BURNS, Kristine H. The history and development of algorithms in music composition, 1957–1993: Doctoral dissertation. Muncie: Ball State University, School of Music, 1994.

[11] DLOUHÝ, Dan. Počítačem podporovaná algoritmická kompozice: Habilitační práce. Brno: JAMU, 2013.

[12] EDWARDS, Michael. Algorithmic Composition: Computational Thinkingin Music. Communications of the acm, 2011, roč. 54, č.7, s. 58 -67.

[13] HARLEY, James. Generative Proces in Algorithmic Composition: Chaos and Music. Leonardo, 1995, roč. 28, č. 3, s. 221–224. | DOI 10.2307/1576078

[14] HARVEY, Jonathan. Spectralism. Contemporary Music Review, 2000, roč. 19, č. 3, s. 11–14.

[15] HONS, Miloš. K vývoji formového myšlení období rozpadu tonality na počátku 20. století. In K aktuálním otázkám hudební teorie. Praha: AMU, 2000, s.47–53.

[16] KELLER, Damián – FERNEYHOUGH, Brian. Analysis by Modeling: Xenakis's ST/10-1 080262. Journal of New Music Research, 2004, roč. 33, č. 2, s. 161–171. | DOI 10.1080/0929821042000310630

[17] LYOTARD, Jean Francois. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994.

[18] MEDEK, Ivo – PIŇOS, Alois. Řád hudební kompozice a prostředky jeho výstavby. Brno: JAMU, 2004.

[19] NIERHAUS, Gerhard. Algorithmic Composition: Paradigms of Automated Music Generation. Wien: Springer, 2009.

[20] PECHAR, Jiří. O postmodernismu, smyslu umění a právu na vlastní příběh. Úvodní studie k publikaci LYOTARD, Jean Francois. O postmodernismu. Praha: Filosofický ústav AV ČR, 1994, s. 5.

[21] PETŘÍČEK, Miroslav. Úvod do současné filosofie. Praha: Herrman a synové, 1997.

[22] SCHÖNBERG, Arnold. Styl a idea. Praha: Arbor vitae, 2004.

[23] SPIES, Claudio. Note from Terra Firma. Perspectives of New Music, 1988, roč. 26, č. 1, s. 210–212.

[24] TIPEI, Sever. The Computer: A Composer's CollaboratorAuthor(s). Leonardo, 1989, roč. 22, č. 2, s. 189–195. | DOI 10.2307/1575227

[25] WELSCH, Wolfgang. Naše postmoderní doba. Praha: Zvon, 1994.

[26] XENAKIS, Iannis. Formalized Music: Thought nd Mathematics in Composition. Bloomington: Indiana University Press, 1971.

[27] The OM composer's book Vol.1. Carlos Agon – Gérard Assayag – Jean Bresson (eds.). Le Vallier/ Paris: Editions Delatour France / Ircam, 2006.