Уметничко-симбиотичката стратегија во творештвото на Владимир Мартиновски согледана преку преводите на чешки јазик

Title: Уметничко-симбиотичката стратегија во творештвото на Владимир Мартиновски согледана преку преводите на чешки јазик
Transliterated title
Umetničko-simbiotičkata strategiǰa vo tvoreštvoto na Vladimir Martinovski sogledana preku prevodite na češki ǰazik
Variant title:
  • Umělecko-symbiotická strategie v tvorbě Vladimíra Martinovského z hlediska překladů do češtiny
  • The artistically symbiotic strategy in Vladimir Martinovski's work elaborated in its Czech translations
Author: Taneski, Zvonko
Source document: Taneski, Zvonko. Studia macedonica II. Dorovský, Ivan (Editor). Vydání první Brno: Masarykova univerzita, 2015, pp. 127-131
Extent
127-131
Type
Chapter
Language
Macedonian
Rights access
open access
License: Not specified license
Description
Tento text pojednává o překladech děl renomovaného makedonského spisovatele a hudebníka mladší generace – Vladimíra Martinovského, které uveřejnila Slavomíra Ribarová v Brně v letech 2011–2013. Martinovski se také zúčastnil mezinárodního rezidentního programu Journey Across Europe – Remeasuring Cultural Space v roce 2010/2011. Organizaci v České republice převzalo brněnské nakladatelství Větrné mlýny, které představilo české kulturní veřejnosti také jeho dílo Kvarteta ke čtení, zhlédnutí, zpěvu a poslechu. Překlady S. Ribarové jsou provedeny pozorně, korektně a precizně.
The text is about the Czech translation of Vladimir Martinovski's works, published by Slavomira Ribarova in Brno between 2011–2013. He is a renowned poet and musician coming from the younger generation of Macedonian poets. Martinovski participated in the international residential programme "Journey Across Europe-Remeasuring Cultural Space", 2010–2011, which was coordinated by the publishing house "Windmills" (Větrné Mlýny) in the Czech Republic. The same house has later introduced the full paper edition of Martinovski's "Quartets", intended for reading, watching, singing and listening, to the Czech audiences and poetry scene. Ribarova's translations are carefully crafted in a correct and precise manner.