Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích

Title: Slovosled auxiliáru préterita v českých raně novověkých biblích
Variant title:
  • To the word order of praeterital auxiliary verb in Middle Czech Bibles
Author: Kosek, Pavel
Source document: Linguistica Brunensia. 2015, vol. 63, iss. 2, pp. 109-124
Extent
109-124
  • ISSN
    1803-7410 (print)
    2336-4440 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The article deals with the development of word-order of the preterit auxiliary in the Early Modern Czech (also Middle Czech) Bibles (Gospel of Matthew). The article builds on the previous analysis examining the phenomenon in Old Czech Bibles. The aim of the paper is to detect all possible word-order positions of these preterit auxiliary forms in analyzed texts and to explain them. The attention is especially paid to the following issues: 1. Are the forms of the preterit auxiliary in Czech Bibles clitic? 2. Which clausal position do they occupy? 3. Which position do they occupy in a clitic cluster? 4. What is the status of postinitial position ‒does the preterit auxiliary split the first constituent (so called 2W-position), or is it placed after the first constituent (2D-position)?
Note
Tento výzkum je realizován za podpory Alexander von Humboldt Stiftung.
Profesoru Šlosarovi k životnímu jubileu
References
[1] Avgustinova, Tania – Oliva, Karel. 1995. Wackernagel position and related phenomena in Czech. Wiener Slavistisches Jahrbuch. 41, s. 21–42.

[2] Dittmann, Robert. 2012. Dynamika textu Kralické bible v české překladatelské tradici. Olomouc: Refugium.

[3] Dostál, Antonín. 1967. Historická mluvnice česká II. Tvarosloví 2. Časování. Praha: SPN.

[4] Ertl, Václav. 1924. Příspěvek k pravidlu o postavení příklonek. Naše řeč. 8(9), s. 257–268, 8(10) 293–309.

[5] Esvan, Francois. 1997. Několik poznámek o tzv. rytmickém činiteli. SPFFBU. A 45, s. 85–93.

[6] Esvan, Francois. 2000. Česká klitika z hlediska typologického. In: Čeština – univerzália a specifika. Vol. 2. Brno: MU, s. 141–147.

[7] Flajšhans, Václav. 1923. K výkladům o postavení slov příklonných. Naše řeč. 7(10), s. 297–298.

[8] Franks, Steven – King(ová), Tracy Holloway. 2000. A Handbook of Slavic Clitics. Oxford.

[9] Fried, Mirjam. 1994. Second-Position Clitics in Czech: Syntactic or Phonological? Lingua. 94(2–3), s. 155–175. | DOI 10.1016/0024-3841(94)90024-8

[10] Gebauer, Jan. 1929. Historická mluvnice jazyka českého IV. Skladba (ed. František Trávníček). Praha.

[11] Gebauer, Jan. 1958. Historická mluvnice jazyka českého III/1. Tvarosloví – časování. 2. vyd., Praha.

[12] Grepl, Miroslav. 1959. Vývoj slovosledu v Tylově próze. Slovo a slovesnost. 20(4), s. 247–260

[13] Halpern, Aaron. 1995. On the Placement and Morphology of Clitics. Stanford: CSLI.

[14] Junghanns, Uwe. 2002. Klitische Elemente im Tschechischen: eine kritische Bestandaunahme. In: Linguistische Beiträge zur Slavistik IX. München: Sagner, s. 117–150.

[15] Klimeš, Lumír. 1969. Pořádek slov v české historické próze z let 1685–1759. Annali dell'Istituto Universitario Orientale di Napoli: Sezione Slava, 12, s. 105–166.

[16] Komárek, Miroslav. 1981. Nástin morfologického vývoje českého jazyka. Praha: SPN.

[17] Kopečný, František. 1950. Povaha českého praeterita. Naše řeč. 34(5–6), s. 85–89.

[18] Kosek, Pavel. 2011. Enklitika češtině barokní doby. Brno: Host–MU.

[19] Kosek, Pavel. 2015. Development of word order of preterit auxiliary clitics in the Old Czech Bibles. In: Formal Description of Slavic Languages 10.5 (submitted).

[20] Lamprecht, Arnošt – Šlosar, Dušan – Bauer, Jaroslav. 1986. Historická mluvnice češtiny. Praha: SPN.

[21] Lešnerová, Šárka. 2002. Postavení příklonky "se" v textu Kryštofa Haranta "Cesta z Království českého… do Země svaté…". In: Čeština – univerzália a specifika, 4. Brno: MU, s. 325–327.

[22] Manuscriptorium. Evropská digitální knihovna rukopisů [online web]. [cit. 1.2.2015]. Dostupné z: http://www.manuscriptorium.com/?q=cs.

[23] Migdalski, Krzysztof. 2009. On two types of Wackernagel cliticization in Slavic. In: Formal Approaches to Slavic Linguistics: The Yale Meeting. Ann Arbor: Michigan Slavic Publishers, s. 147–162.

[24] Migdalski, Krzysztof. 2013. Diachronic source of two cliticization patterns in Slavic. In: M. Salvesen, et al., eds. Challenging Clitics. Amsterdam: John Benjamins, s. 135–158.

[25] Pancheva, Roumyana. 2005. The rise and fall of second-position clitics. Natural Language and Linguistic Theory. 23(1), s. 103–167. | DOI 10.1007/s11049-003-2510-y

[26] Staročeská textová banka [online web]. [cit. 1.2.2015]. Dostupné z: http://vokabular.ujc.cas.cz/.

[27] Šlosar, Dušan. 1967. Poloha enklitik jako kritérion k hodnocení staročeské interpunkce. Listy filologické. 91(3), s. 251–258.

[28] Toman, Jindřich. 2004. Ertlova diskuse českých klitik. In: Čeština – univerzália a specifika. Vol. 5. Brno: MU, s. 73–79.

[29] Trávníček, František. 1935. Historická mluvnice československá. Praha: Melantrich.

[30] Trávníček, František. 1956. Historická mluvnice česká 3. Skladba. Praha: SPN.

[31] Uhlířová, Ludmila. 2011–2012. Obštnost i mnogoobrazie na slovoreda na klitikite (săpostavitelno izsledvane na bălgarskija i češkija ezik). Săpostavitelno ezikoznanie. 36, Čast I., 2011, s. 5–17; Čast II., s. 20–31; Čast III, s. 5–16, 37; Čast IV, s. 5–11.

[32] Vintr, Josef. 1998. Zásady transkripce českých textů z barokní doby. Listy filologické. 121(3–4), s. 341–346.

[33] Večerka, Radoslav. 1989. Altkirchenslavische (Altbulgarische) Syntax I, Die lineare Satzorganisation. Freiburg i. Br.: Weiher.

[34] Zikánová, Šárka. 2009. Postavení slovesného přísudku ve starší češtině (1500–1620). Praha: Karolinum.

[35] Zwicky. Arnold. 1977. On Clitics. Bloomington: Indiana University Linguistics Club.