Porta Balkanica

Title: Porta Balkanica
ISSN
1804-2449 (print)
2570-5946 (online)
Publisher
Porta Balkanica, z. s.
Published: 2009-present
Description
Porta Balkanica je jediný recenzovaný odborný časopis tohoto druhu v České republice a na Slovensku. Přináší původní odborné články v celém širokém spektru průniku dvou široce rozkročených, interdisciplinárních vědních oborů – kulturní antropologie a balkanistiky (balkanologie). Na základě převažujícího vědeckého přístupu – historického, literárněvědného, lingvistického, etnologického, politologického, sociologického, religionistického, muzikologického a jiného – jsou původní recenzované vědecké příspěvky řazeny do analogicky pojmenovaných sekcí (Historie, Literatura, Lingvistika, Etnologie, Politologie, Sociologie, Religionistika, Muzikologie atd.). Vedle recenzovaných článků věnuje v oddělených sekcích omezený prostor také recenzím, překladům a publicistickým příspěvkům (eseje, rozhovory, reportáže aj.). Snahou a cílem časopisu je (v souladu s posláním spolku Porta Balkanica) stát se jednou z možných "bran na Balkán", alternativou k dalším podobným iniciativám u nás i v zahraničí. Časopis se pak může stát pomyslným klíčem k této bráně, novým příspěvkem k racionálnímu a kritickému myšlení o Balkánu a jihovýchodní Evropě, které má v Brně svou letitou tradici a solidní pilíře, o něž se je možné opřít. Časopis Porta Balkanica vychází od roku 2009. Titul periodika signalizuje že svou pozornost zaměřuje na poměrně rozsáhlý prostor, v němž se v současnosti nachází dvanáct evropských zemí: Slovinsko, Chorvatsko, Bosna a Hercegovina, Srbsko, Černá Hora, Kosovo, Makedonie, Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Řecko a Turecko.
Porta Balkanica represents the only peer-reviewed scholarly journal in its field in the Czech and Slovak republics. It is issued twice a year and is focused on articles from two main disciplines conducting studies in the Balkan region – Cultural anthropology and Balkan studies (Balkan Philology). The peer-reviewed part is divided into history, literature, linguistics, ethnology, political science, sociology, religious studies, ethnomusicology, etc. Space is also dedicated to reviews, translations, and journalistic articles (essays, interviews, reports, etc.) The main goal of the journal (and the Porta Balkanica non-profit organization) is to become the "gate to the Balkans", as a new platform for the exchange of critical thinking and knowledge about the Balkans and Southeastern Europe, which has a long tradition in Brno. Porta Balkanica has been published since 2009. The journals primary focus on 12 European countries (Slovenia, Croatia, Bosnia and Herzegovina, Serbia, Montenegro, Kosovo, Macedonia, Bulgaria, Romania, Albania, Greece and Turkey) is reflected in the title.
Volumes, Issues
2022 (Volume 13)
1-2
2021 (Volume 12)
1-2
2019 (Volume 11)
1-2
2018 (Volume 10)
1-2
2017 (Volume 9)
1-2
2016 (Volume 8)
1 2
2015 (Volume 7)
1 2
2014 (Volume 6)
1 2
2013 (Volume 5)
1 2
2012 (Volume 4)
1-2
2011 (Volume 3)
1-2
2010 (Volume 2)
1 2
2009 (Volume 1)
1-2