Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia

Title: Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia
Variant title:
  • Mythological idioms in the religious poetry of the Polish enlightenment
Source document: Opera Slavica. 2016, vol. 26, iss. 4, pp. 17-27
Extent
17-27
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Celem artykułu jest przestawienie mitologizmów obecnych w polskiej poezji religijnej epoki oświecenia. Analizując konteksty użycia tych form przez poetów, autorka zwraca uwagę na to, że dominującą funkcją mitologizmów w tekstach jest funkcja estetyczna. W oświeceniu podkreślano, że nie należy wiązać treści mitologicznej z tekstami wskazującymi na religię chrześcijańską. Poeci starali się dostosować do tych wymogów, nie rezygnując jednak w swej twórczości z obrazowania mitologicznego. Przykładowo pojawiają się obrazy świętej Maryi, która ma "kształt bogini", czy duszy "ustrzelonej strzałą miłości" przez Jezusa. Obrazy te nie wprowadzają jednak dysharmonii na płaszczyźnie treści.
The purpose of this article is the presentation of mythological idioms used in Polish religious poetry of the Enlightenment. Analyzing the context of use of these forms by poets, the author draws attention to the fact that the dominant feature of these type of idioms in the texts is the aesthetic function. In the Enlightenment it was emphasized that we should not combine the content of mythological texts with the Christian religion. Poets tried to adapt to these requirements, but they did not resign to use mythological examples. There are images of Saint Mary, who is "the shape of the goddess" or the soul "shot with an arrow of love" by Jesus. However these images do not introduce disharmony in the content.