К изучению русского языка в современной чешской среде

Title: К изучению русского языка в современной чешской среде
Transliterated title
K izučeniju russkogo jazyka v sovremennoj češskoj srede
Variant title:
  • Notes on a study of Russian in the contemporary Czech environment
Author: Brandner, Aleš
Source document: Новая русистика. 2016, vol. 9, iss. 2, pp. 57-66
Extent
57-66
  • ISSN
    1803-4950 (print)
    2336-4564 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
The study of a foreign language leads to its comparison with the learner's mother tongue. In our case the comparison is between Russian and its similarity to Czech. This type of analysis presents a general aim for the assessment of the homogeneity and idiosyncrasies of Russian in comparison with Czech. Russian and Czech are genetically related languages, therefore in the Czech environment Russian is considered easy. However, due to the languages' close affinity many problems arise, thus making a perfect acqusition of Russian difficult for Czechs: this is foremnost due to the influence of language interference. Consequently, the importance of the study of language interference is empasised in linguistics for the purpose of a detailed definition of the language. As regards the metodology of teaching a foreign language, the study of language interference is of utmost importance so that it is possible to anticipate the difficulties that the students will encounter when they express themselves by means of a language system which is different to that of their mother tongue.
References
[1] BARNETOVÁ, V. (1956): Násobenost slovesného děje. In: Kapitoly ze srovnávací mluvnice ruské a české. Praha, s. 119–161.

[2] BARNETOVÁ, V., BARNET, V. (1962): O konfrontačním studiu příbuzných jazyků. Acta Universitatis Carolinae – Philologica. Slavia Pragensia, 1962, č. 4, s. 53–56.

[3] BĚLIČOVÁ, H. (1998): Nástin porovnávací morfologie spisovných jazyků slovanských. Praha.

[4] HAVRÁNEK, B. (1976) (red.): Příruční mluvnice ruštiny pro Čechy I. Hláskosloví a tvarosloví. Praha.

[5] HORÁLEK, K. (1953): K otázce využití srovnávací metody při vyučování jazykům. Slavia 1953, č. 22, s. 326–331.

[6] HORÁLEK, K. (1960): Několik poznámek o srovnávací metodě v jazykovědě a literární vědě. In: BOSÁK, C.: et al (eds): Sborník Vysoké školy pedagogické v Praze. Jazyk a literatura 2, s. 7–18.

[7] ILEK, B. (1964): Vyučování ruštině a příprava rusistů. Československá rusistika, 1964, č. 9, s. 66–69.

[8] LEŠKA, O., KURIMSKÝ, A. (1962): Problémy konfrontačního studia jazyků. Československá rusistika, 1962, č. 7, s. 207–210.

[9] PURM, R., JELÍNEK, S., VESELÝ, J. (1997): Didaktika ruského jazyka. Hradec Králové.

[10] SKALIČKA, M. (1962): Typologie a konfrontační lingvistika. Československá rusistika, 1962, č. 12, s. 213–214.

[11] ŠOURKOVÁ, A. (1968): Charakteristika interference v oblasti morfologie. In: ŠOURKOVÁ, A., ZAJÍČKOVÁ, J. (eds): Interference v ruské morfologii. Praha, s. 12–23.

[12] VESELÝ, J. (1985): Problematika vyučování blízce příbuznému jazyku. Praha.

[13] VINOGRADOV, V. A. (1972): Lingvističeksije aspekty obučenija jazyku. Moskva.

[14] ŽAŽA, S. (1992): Základy ruštiny pro filology. Brno.

[15] ŽAŽA, S. (1999): Ruština a čeština v porovnávacím pohledu. Brno.