1

Title: Slavica litteraria
Year: 2017
Volume: 20
Issue: 1
Issue title
Slavistika v současném světě
Publication year
2017
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Recenze – Reviews
Title Document
Білорусія та Україна під калейдоскопічним поглядомŠitova, Ol'ga; Kalina, Petr PDF
Dvě knihy Libora Martinka | 113–115
Pospíšil, Ivo
PDF
Niezwykłe i piękne rozważania nad tożsamością | 116–118
Kardyni-Pelikánová, Krystyna
PDF
Podněty teritoriálních studií | 119–124
Mikulášek, Alexej
PDF
Literárnohistorický výskum: generácie a osobnosti | 125–127
Žemberová, Viera
PDF
Dvě rusistické práce a jedna edice z ostrého zorného úhlu | 128–132
Pospíšil, Ivo
PDF
Tri ľudské osudy a láska v neľudskej dobe | 136–138
Gallik, Ján
PDF
Články – Articles
Title Document
Motiv "mačacích hláv" a jeho funkce v románovém tvaru : poznámky k motivické výstavbě románu Jána Tužinského Kto hodí kameňom | 7–19
Mikulášek, Alexej
PDF
The personalistic approach as a bridge | 21–29
Pospíšil, Ivo
PDF
Slovenský literárny kánon v uhorskom a česko-slovenskom kontexte : (náčrt problematiky) | 31–38
Káša, Peter
PDF
Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy | 39–60
Martinek, Libor
PDF
Autor v literárnohistorických súvislostiach | 61–71
Žemberová, Viera
PDF
Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho | 73–80
Šenkár, Patrik
PDF
Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte | 81–93
Gunišová, Eliška
PDF
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Title Document
Александр Мыльников – исследователь славянского мира | 95–102
Gorizontov, Leonid
PDF
Nekrology – Obituaries
Title Document
Za prof. PhDr. Danuší Kšicovou, DrSc. (26.4.1932–4. 2.2017) | 103–105
Richterek, Oldřich
PDF
Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková | 107–111
Pavera, Libor
PDF
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Title Document
Ruští spisovatelé v Paříži | 139–145
Všetička, František
PDF
Проблемы современной пушкинистики : по следам Болдинских чтений (2011–2016 гг.) | 146–148
Urtminceva, Marina Genrichovna
PDF
Konferencia Česká literatúra a film IV | 149–151
Tkáč-Zabáková, Lenka; Guzmická, Hana
PDF
hidden section Slavica litteraria
Title Document
Slavica litteraria | [152]
PDF