Slavica litteraria 2017, vol. 20, iss. 1

Image
Issue title
Slavistika v současném světě
Year
2017
Publication year
2017
ISSN
1212-1509 (print)
2336-4491 (online)
Recenze – Reviews
Page Title
Білорусія та Україна під калейдоскопічним поглядом Šitova, Ol'ga; Kalina, Petr | pdficon
113-115 Dvě knihy Libora Martinka Pospíšil, Ivo | pdficon
116-118 Niezwykłe i piękne rozważania nad tożsamością Kardyni-Pelikánová, Krystyna | pdficon
119-124 Podněty teritoriálních studií Mikulášek, Alexej | pdficon
125-127 Literárnohistorický výskum: generácie a osobnosti Žemberová, Viera | pdficon
128-132 Dvě rusistické práce a jedna edice z ostrého zorného úhlu Pospíšil, Ivo | pdficon
136-138 Tri ľudské osudy a láska v neľudskej dobe Gallik, Ján | pdficon
Články – Articles
Page Title
7-19 Motiv "mačacích hláv" a jeho funkce v románovém tvaru : poznámky k motivické výstavbě románu Jána Tužinského Kto hodí kameňom Mikulášek, Alexej | pdficon
21-29 The personalistic approach as a bridge Pospíšil, Ivo | pdficon
31-38 Slovenský literárny kánon v uhorskom a česko-slovenskom kontexte : (náčrt problematiky) Káša, Peter | pdficon
39-60 Paweł Hulka-Laskowski – stavitel mostů mezi národy Martinek, Libor | pdficon
61-71 Autor v literárnohistorických súvislostiach Žemberová, Viera | pdficon
73-80 Rumunsko-slovenské vzťahy v živote a tvorbe Gustáva Augustínyho Šenkár, Patrik | pdficon
81-93 Včera a dnes – Terézia Vansová v slovanskom literárnom kontexte Gunišová, Eliška | pdficon
Materiály a diskuse – Materials and discussions
Page Title
95-102 Александр Мыльников – исследователь славянского мира Gorizontov, Leonid | pdficon
Nekrology – Obituaries
Page Title
103-105 Za prof. PhDr. Danuší Kšicovou, DrSc. (26.4.1932–4. 2.2017) Richterek, Oldřich | pdficon
107-111 Odešla slavistka prof. dr hab. Halina Janaszek-Ivaničková Pavera, Libor | pdficon
Glosy a zprávy – Glosses and reports
Page Title
139-145 Ruští spisovatelé v Paříži Všetička, František | pdficon
146-148 Проблемы современной пушкинистики : по следам Болдинских чтений (2011–2016 гг.) Urtminceva, Marina Genrichovna | pdficon
149-151 Konferencia Česká literatúra a film IV Tkáč-Zabáková, Lenka; Guzmická, Hana | pdficon
hidden section Slavica litteraria
Page Title
[152] Slavica litteraria | pdficon