Diplomacy, law and propaganda in the Late Middle Ages: the Polish–Lithuanian Union and the Order of Teutonic Knights at the Council of Constance (1414–1418) : summary

Author: Bar, Přemysl
Source document: Bar, Přemysl. Diplomacie, právo a propaganda v pozdním středověku : Polsko-litevská unie a Řád německých rytířů na kostnickém koncilu (1414–1418). Vydání první Brno: Filozofická fakulta, Masarykova univerzita, 2017, pp. 288-292
Extent
288-292
Type
Summary
Language
English
Rights access
embargoed access
License: N/A
Document