Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech

Title: Osudy a ohlasy hry Šest postav hledá autora Luigiho Pirandella v českých zemích ve dvacátých letech
Variant title:
  • Reception of Pirandello's Six Characters in Search of Their Author in the Czech lands in 1920s
Source document: Theatralia. 2018, vol. 21, iss. 1, pp. 150-162
Extent
150-162
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: Article
Language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

Abstract(s)
Příspěvek analyzuje recepci divadelní hry Luigiho Pirandella Šest postav hledá autora v českých zemích dvacátých let a její divácký a kritický ohlas. Vzhledem k inovativnímu přístupu k divadelním konvencím a specifické poetice, založené na problematizování hranic mezi realitou a fikcí, relativizaci zavedených hodnot a zpochybňování existence objektivní pravdy, vyvolala Pirandellova komedie u českých diváků i mezi kritiky rozporuplné reakce. Na základě excerpce českých recenzí, kritik a anotací divadelních představení tohoto dramatického díla je uskutečněna analýza reakcí české divadelní komunity, určují se pravděpodobné příčiny dramatikova úspěchu, či neúspěchu u českého publika a vymezuje se Pirandellova pozice v kontextu české kultury.
The paper explores the reception of Luigi Pirandello's play Six Characters in Search of Their Author in the Czech Lands in 1920s, especially spectator and critical responses to its productions. Thanks to its innovative approach to theatre conventions, specific poetics based on blurring the border between reality and fiction, questioning the generally accepted values and the very existence of objective truth, the comedy aroused mixed reactions among Czech spectators and critiques. Based on a thorough analysis of theatre reviews, critiques, and notes to its productions, the reactions of Czech professional and spectatorial community are explored, assessing the probable reasons of Pirandello's simultaneous success and failure with Czech audience, and delineating his place in the contexts of Czech culture.
Note
Tato studie je výsledkem výzkumu v rámci projektu IGA_FF_2016_050 – Románské literatury a jazyky v transkontinentálním dialogu, který byl realizován na Katedře romanistiky FF UP v Olomouci.
References
[1] A. J. 1926: Moravská orlice 64 (1926): 21: 3–4.

[2] BRDEK, Zdeněk. 2012. Reprezentace italské kultury v českém prostoru 20. a 30. let 20. století: Luigi Pirandello a jeho návštěvy Prahy [Representation of Italian Culture In the Czech Lands in 1920s and 1930s]. In J. Rauchová, B. Jiroušek a kol. Věda, kultura a politika v československo-italských vztazích 1918–1951 [Science, Culture, and Politics In the Italian-Czech Relations 1918–1951] (Jihočeský sborník historický 81, supplementum 4). České Budějovice: Jihočeské muzeum, 2012: 485–499.

[3] BRTNÍK, Václav. 1924. Kulturní obzor. Literární hlídka [Cultural Horizons. Literary Ward]. Venkov 19 (30. 8. 1924): 5.

[4] ČERVINKA, Karel. 1927. Luigi Pirandello se svou družinou hereckou provedl v Městském divadle na Vinohradech ve dnech 14. až 16. prosince tři svoje kusy [Luigi Pirandello With His Theatre Group Performed Three of His Plays in Divadlo na Vinohradech Theatre in 14th and 16th Dec]. Zvon 27 (5. 1. 1927): 239.

[5] D'AMICO, Alessandro. 2007. Maschere Nude, Volume II: Pirandello e il teatro. Cronologia 1918–1922. Catalogo delle opere drammatiche. Opera completa – i Meridiani. Bologna: Einaudi, 2007.

[6] DIGRIN, Zdeněk. 1967. Doslov [Foreword]. In 5 her a jedna aktovka [5 Play and A One-Act]. Praha: Odeon, 1967: 340–341.

[7] FISCHER, Otokar. 1924. To nejhlavnější hledá autora [The Most Important In Seach of the Author]. Kritika 1 (1924): 15–22.

[8] FRAENKL, Pavel. 1926. Dialektik s maskou dramatika [A Dialectist With the Mask of Dramatist]. Národní osvobození 3 (1926): 17: 4.

[9] FREJKA, Jiří. 1927. Dosti Pirandella [Enough of Pirandello]. Národní osvobození 4 (20. 5. 1927): 3.

[10] GÖTZ, František. 1924. Bída světové poezie dramatické [The Penury of World Drama]. Národní obrození 1 (15. 6. 1924): 5.

[11] GÖTZ, František. 1925. O té dekadenci dramatu a divadla [On This Decadence In Drama and Theatre]. Nová svoboda 2 (1925): 20: 319–322.

[12] HÁSKOVÁ, Zdenka. 1923. Divadlo [Theatre]. Lumír 50 (1923): 9: 502.

[13] HILBERT, Jaroslav. 1926. Pirandellova družina v Městském divadle vinohradském [Pirandello's Theatre Group In the Městské divadlo vinohradské Theatre]. Venkov 21 (16. 12. 1926): 2–3.

[14] HILBERT, Jaroslav. 1927/1928. Literární svět 1 (1927/1928): 9: 1.

[15] JEŘÁBEK, Čestmír. 1926. Brněnská činohra. Luigi Pirandello: "Šest postav hledá autora". – Režie a scéna: Vladimír Šimáček. – Po prvé v "Redutě" 25 t. m. [Brno Drama Theatre. Luigi Pirandello: "Six Characters In Search of Their Author" – Direction and Stage Design: Vladimír Šimáček – Premiere in Reduta Theatre on 25 t. m.]. Národní Osvobození 3 (28. 1. 1926): 3.

[16] KODÍČEK, Josef. 1923. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Tribuna 5 (14. 10. 1923): 1–2.

[17] KODÍČEK, Josef. 1926. Divadlo Pirandellovo představilo se v úterý t. m. na Vinohradském divadle "Šesti postavami, hledajícími autora" [Pirandello's Theatre Group Was First Introduced to the Vinohradské divadlo Theatre on Tuesday t. m. by the "Six Characters In Search of Their Author"]. Tribuna 8 (16. 12. 1926): 5.

[18] KODÍČEK, Josef. 1926. Večerní české slovo 8 (1926): 285: 4.

[19] KOLMAN CASSIUS, Jaroslav. 1926. Z pražské činohry. Pirandellovo divadlo [From Prague Drama Theatre. Pirandello's Theatre]. Lidové noviny 34 (6. 12. 1926): 9.

[20] KŘESÁLKOVÁ, Jitka. 1991. Pirandello Luigi. La letteratura italiana in Cecoslovacchia. Bibliografia delle opere di autori italiani tradotte in ceco e in slovacco dalla nascita della stampa sino a oggi. Milano: Guerini studio, 1991: 190–191.

[21] MARINETTI. Filippo Tommaso. 1923/1924. Kronika italské kultury (přel. Jiří Macák) [Chronicle of Italian Culture (transl. Jiří Macák)]. Host 3 (1923/1924): 1: 58–62.

[22] MARTÍNEK, Vojtěch. 1926. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Moravskoslezský deník 29 (11. 2. 1926): 6.

[23] (nn.). 1923. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Meziaktí (Informační list Českého divadla v Olomouci) (1923): 27: 1–4.

[24] (nn.). 1926. Kulturní hlídka. Pirandello v Kroměříži [Cultural Watch. Pirandello in Kroměříž]. Obzor (1926): 96: 5.

[25] NOHEJL, Miloslav. 1923/1924. Šest postav hledá autora [Six Characters In Search of Their Author]. Pramen 4 (1923/1924): 4: 185–187.

[26] PERNICIARO, Antonio, Filomena CAPOBIANCO a Cristina Angela IACONO. 2001. Luigi Pirandello: informazioni sul mio involontario soggiorno sulla terra. Agrigento: Regione siciliana, assessorato dei beni culturali ed ambientali e della pubblica istruzione, 2001.

[27] POSSENTI, Eligio. 1927. Un volo di Pirandello. Corriere della Sera (5. 1. 1927): 351.

[28] PRACH, Vojtěch. 1925. Luigi Pirandello: Šest postav hledá autora. Z italštiny přeložila M. Votrubová-Haunerová [Luigi Pirandello: Six Characters In Search of Their Author. Translated from Italian by M. Votrubová-Haunerová]. (České divadlo, sv. 48. Nákladem "Zory" v Karlíně. Cena Kč 10 –.). Česká osvěta 21 (1925): 6: 384.

[29] PROX, Karel. 1926. Luigi Pirandello a jeho Šest postav hledá autora [Luigi Pirandello and His Six Characters In Search of Their Author]. Divadlo moravskoslezské 7 (7. 2. 1926): 1.

[30] RYDVAN, Jakub. 1923/1924. Pražský činoherní přehled [Prague Drama Theatre Overview]. Topičův sborník 11 (1923/1924): 2: 89–90.

[31] SADECKÝ, František. 1923. České divadlo v Olomouci [Czech Theatre In Olomouc]. Našinec 59 (14. 11. 1923): 5.

[32] SIEGLOVÁ, Tereza. 2012. Luigi Pirandello e la Cecoslovacchia (1923–1936). In Pirandello e la traduzione culturale. Roma: Carocci, 2012: 91–98.

[33] SOKOL, Karel Elgart. 1926. Z brněnské činohry. Šest postav hledá autora [From Brno Drama Theatre. Six Characters In Search of Their Author]. Lidové noviny 34 (27. 1. 1926): 7.

[34] SVOBODA, Karel. 1924. Divadlo. Z pražských divadel [Theatre. From Prague Theatres]. Nové Čechy 7 (1924): 5: 185–186.

[35] SVRČEK, Jan Bohumil. 1926. Z brněnské činohry. Šest postav hledá autora [From Brno Drama Theatre. Six Characters In Search of Their Author]. Rovnost 42 (28. 1. 1926): 4–5.

[36] ŠORMOVÁ, Eva. 2000. Česká divadla. Encyklopedie divadelních souborů [Czech Theatres. Encyclopaedia of Theatre Ensembles]. Praha: Divadelní ústav, 2000: 18–20.

[37] ŠPIČKA, Jiří. 2010. Dramatické dílo Luigiho Pirandella v Itálii, ve světě a na Moravě [Luigi Pirandello's Dramatic Works in Italy, in the World, and in Moravia]. Svět literatury 20 (2010): 42: 201.

[38] ŠTORCH-MARIEN, Otakar. 1926/1927. Pirandellova družina [Pirandello's Theatre Group]. Rozpravy Aventina 2 (1926/1927): 8: 94.

[39] VESELÝ, Adolf. 1925. Jan Bartoš: Vzbouření na jevišti [Jan Bartoš: Revolt On the Stage]. Rovnost 41 (8. 6. 1925): 157: 3.

[40] VOŽDOVÁ, Marie a Jiří ŠPIČKA. 2007. Francouzská a italská dramatická tvorba na moravských a slezských divadelních scénách [French and Italian Drama in Moravian and Silesian Theatres]. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2007.