Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město

Title: Výzkum v Ungeltu, čp. 636/637, Praha 1, Staré Město
Variant title
Die Untersuchungen im sog. Ungelt-Hof (Nr. 636/637,) Praha 1, Altstadt
Source document: Archaeologia historica. 1979, vol. 4, iss. [1], pp. 21-31
Extent
21-31
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
References
[1] Líbal, D., 1960: Dokumentace Prahy, Stavební průzkum a návrh asanace. Staré Město (Blok mezi ul. Týnskou a Štupartskou, čp. 636 a 637). Malá Štupartská–Týn.

[2] Pleiner, R., 1953: Železářská dílna z mladší doby hradištní ve sklepení Betlémské kaple. PA XIV, 369-388.

[3] Klápště, J. – Velímský, T., 1978: Mostecké zemnice 13. století (zpráva o výzkumu) Archeologia historica 3, s. 121-129.