Nálezy z objektu datovaného mincí na tvrzišti "Kulatý kopec" u Žabčic, okr. Brno venkov

Variant title
Funde aus einem münzdatierten Objekt auf der Motte "Kulatý kopec" bei Žabčice, Bezirk Brno-Land
Author: Unger, Josef
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 315-325
Extent
315-325
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Beninger, E., 1964: Forschungen zur Burgenarchäologie: Kögerl und Steinbach, Jb. des oö. Musealvereines 109, 194-232.

[2] Dostál, B., 1975: Břeclav – Pohansko. Velkomoravský velmožský dvorec. Brno.

[3] Drda, M., 1978: Soubor nálezů ze Sezimova Ústí, Husitský Tábor 1, 7-29.

[4] Felgenhauer, F., 1973: Der Hausberg zu Gaiselberg. Eine Wehranlage des 12.–16. Jahrhunderts in Niederösterreich, ZAM 1, 59-97.

[5] Felgenhauer – Schmiedt, S., 1977: Das Fundmaterial des Hausbergs zu Gaiselberg, NÖ, Arch Austr 61/62, 209-336.

[6] Hosák, L., 1948: Dějiny Hustopečska do poloviny 14. století. Praha.

[7] Hosák, L., 1967: Středověká kolonizace Dyjskosvrateckého úvalu. Praha.

[8] Huml, V., 1967: Zaniklá tvrz Semonice. Hradec Králové.

[9] Merta, J., 1974: Nález válečkového zámku a klíče na středověké fortifikaci pod Novým hradem, VVM XXVI, 165-169.

[10] Měřínský, Z., 1976: Zaniklé středověké osady na panství kláštera oslavanského, AH 1, 109-119.

[11] Měřínský, Z., 1977: Dohled a záchranný výzkum při pozemních úpravách v místech zaniklé středověké osady Studyň u Zbýšova (okr. Brno-venkov), PV 1975, Brno.

[12] Nadolski, A., 1954: Studia nad uzbrojeniem Polskim w X, XI i XII wieku. Lodž.

[13] Nekuda, V., 1972: Středověká ves Mstěnice, VVM XXIV, 12-45.

[14] Nekuda, V., 1976: Zaniklá středověká osada Bystřec, okres Blansko, ČMM – vědy společenské LXI, 39-63.

[15] Nekuda, V., 1978: Stavební kování z feudálního sídla ve Mstěnicích, ČMM – vědy společenské LXIII, 25-54.

[16] Nekuda, V. – Reichertová, K., 1968: Středověká keramika v Čechách a na Moravě, Brno.

[17] Nekuda, R., 1980: Korpus středověké keramiky datované mincemi z Moravy a Slezska, AH 5, 389-427.

[18] Novotný, B., 1971: Výzkum vesnického sídliště z pozdní doby hradištní u Přítluk (okres Břeclav), Zaniklé středověké vesnice v ČSSR 1, 117-154, Uherské Hradiště.

[19] Palacký, F., 1908: Dějiny národu Českého v Čechách a na Moravě, Praha.

[20] Pelíšek, J., 1979: Geologické a pedologické poměry na archeologické lokalitě hrádku "Kulatý kopec" u zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okr. Brno–venkov, AH 4, 303-309.

[21] Ruttkay, A., 1976: Waffen und Reiterausrüstung des 9. bis zur ersten Hälfte des 14. Jahrhunderts in der Slowakei (II), SeA XXIV-2, 245-395.

[22] Smetánka, Z., 1973: Příspěvek k chronologické problematice pozdní doby hradištní, PA LXIV, 463-486.

[23] Šaurová, D., 1980: Středověké závěsné zámky z Konůvek na Slavkovsku, AR XXXII, 82-89.

[24] Unger, J., 1974: Zjišťovací výzkum na hrádku "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1973, 81-82, Brno.

[25] Unger, J., 1975: Archeologický výzkum na hrádku "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1974, 60, Brno.

[26] Unger, J., 1977: Třetí výzkumná sezona na středověkém hrádku "Kulatý kopec" u Žabčic (okr. Brno-venkov), PV 1975, 88-89, Brno.

[27] Unger, J., 1977a: Archeologický výzkum hrádku "Kulatý kopec" na zaniklé vsi Koválov u Žabčic, okres Brno-venkov v letech 1973–1976, AH 2, 155-159.

[28] Unger, J., 1978: Vierte Grabungssaison auf dem mittelalterlichen Hausberg "Kulatý kopec" bei Zabčice (Bez. Brno-venkov), PV 1976, 89, Brno.

[29] Váňa, Z., 1978: Obnovený výzkum Budče v roce 1972, AR XXX, 372-384.