Slovanské sídlisko a stredoveká osada v Senci-Martine

Variant title
Die slawische Siedlung und mittelalterliche Ortschaft in Senec-Martin
Source document: Archaeologia historica. vol. 6, iss. [1], pp. 487-498
Extent
487-498
Type: Article
Language
Slovak
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Baran, V. D., 1965: Ranneslavjanskie pamjatniki na Zapadnom Buge (Po materialam raskopok poselenij u. s. Ripneva, Ľvovskoj oblasti). Slov. Archeol. 13, s. 319-373.

[2] Bialeková, D., 1958: Záchranný výskum slovanských sídlisk v Nitrianskom Hrádku a Bešeňove, okr. Šurany. Slov. Archeol., 6, s. 388-403.

[3] Habovštiak, A., 1961: Príspevok k poznaniu našej nížinnej dediny v XI.-XIII. storočí. Slov. Archeol., 9, s. 451-482.

[4] Holl, I., 1970: Mittelalterarchäologie in Ungarn. Acta archaeologica Academia scientiarum Hungaricae, 22, s, 365-411.

[5] Kraskovská, Ľ., 1975: Slovanské nálezy z hradiska na Devíne. Zborník Slov. nár. múzea, LXIX (História 15), s. 73-94.

[6] Mináč, V., 1977: Slovanské sídlisko na Cepangáte pri Kútoch, okr. Senica. Zborník Slov. nár. múzea, LXXI (História 17), s. 85-100.

[7] Mináč, V., 1979: Zaniknutá stredoveká osada v Slovenskej Novej Vsi-Zelenci. Archaeologia historica, 5, s. 209-213.

[8] Méri, I., 1963: Árpád-kori szabadban levö kemencék. Arch. Ért, 90, s. 273-281.

[9] Měřínský, Z., 1978: Pohřebiště ze střední doby hradištní u Velkých Bílovic (okr. Břeclav). Přehled výzkumů 1976, s. 69.

[10] Parádi, N., 1967: Hács-béndekpusztai Árpád-kori edényégetö kemence. Arch. Ért., 94, 20-38.

[11] Paulík, J., Rejholec, E., 1958: Stredoveké chaty v Chotíne. Slov. Archeol., 6, s. 223 až 233.

[12] Skružný, L., 1963: Příspěvek k třídění a chronologii slovanských otopných zařízení na území ČSSR. Památky archeologické, 54, s. 234-262.

[13] Skružný, L., 1979: Několik poznámek k otázce vývoje a funkce pece ve slovanských, středověkých a novověkých objektech i mimo ně. Archaeologia historica, 5, s. 221-240.

[14] Staňa, Č, 1960: Slovanské obytné objekty na hradišti Staré Zámky u Líšně. Památky archeologické, 51, s. 240-293.

[15] Szabó, J. G., 1975: Árpád-kori falu és temetöje Sarud határbán II. Az Egri Múzeum Evkönyve, 13, s. 19-62.