Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku

Title: Soubor tří feudálních sídel a dvorce v Kestřanech u Písku
Variant title:
  • Das Ensemble dreier Feudalsitze und eines Gehöfts in Kestřany bei Pisek
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 331-343
Extent
331-343
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] Hejna A., České tvrze, Praha 1961.

[2] Kašička F., Feudální sídla na vesnici ve stavebně historickém průzkumu SÚRPMO AH 2, 1977.

[3] Kašička F., Horní tvrz v Kestřanech — příspěvek ke stavební podobě jihočeské tvrze, Památky a příroda 1/1978.

[4] Kašička F., Tvrze středních Čech, KSSPPOP Praha, 1984.

[5] Menclová D., České hrady I—II, Praha 1972.

[6] Sedláček A., Hrady, zámky a tvrze království českého, VII, 1898.

[7] Zíbrt Č., Z dějin zámku a panství Zvíkova, 1908.