Nástin vývoje české hradní kuchyně

Variant title
Abriß der Entwicklung der tschechischen Burgküche
Source document: Archaeologia historica. 1987, vol. 12, iss. [1], pp. 367-374
Extent
367-374
Type: Article
Language
Czech
License: Not specified license
Summary language
Document
References:
[1] Durdík T., 1981: Problematika výzkumu hradů v Čechách. AH 6, 7—13.

[2] Durdík T., 1984: České hrady. Praha.

[3] Eliáš J., Líbal D., Heroutová M., Lišková A., 1975: Hrad Lipnice. SÚRPMO Praha.

[4] Hejna A., 1974: Bradlo u Hostinného nad Labem, příspěvek k výzkumu opevněných sídel v severovýchodních Čechách. Pa LXV, 365—418.

[5] Hejna A., 1981: Výsledky archeologického výzkumu pozdní doby přemyslovské v severovýchodních Čechách. AH 6, 19—33.

[6] Janská E., 1965: Hrad Jana Roháče z Dubé Sion. Sborník oblastního musea v Kutné Hoře č. 6—7, řada A, 5—72.

[7] Kašička F., 1981: Státní hrad Klenová — stavební vývoj a nové kulturní využití památky. AH 6, 89—101.

[8] Kašička F., Vilímková M., 1976: Císařská kuchyně Pražského hradu. ZPP, 67—70.

[9] Kašička F., Vilímková M., 1928: A Jerussálemi Szent János-lovag-rend Magyarországon. II. Budapest.

[10] Knop K., nepublikovaná práce

[11] Lacinger L., Líbal D., Heroutová M., Lišková A., 1975: Hrad Ostroh u Chebu. Stavebně historický průzkum. SÚRPMO Praha

[12] le Goff J., 1964: La civilisation de l'occident médiéval. Paris

[13] Menclová D., 1976: České hrady. Praha

[14] Novosadová O., Líbal D., Muk J., 1975: Hrad Křivoklát. Věž Huderka. Stavebně historický průzkum. SÚRPMO Praha

[15] Sedláček A., 1890: Hrady, zámky a tvrze království českého VII. Praha

[16] Sokol J., 1966: Cheb. Městská památková reservace a hrad. Cheb

[17] Vilímková M., Muk J., Muková J., 1976: Jindřichův Hradec. Stavebně historický průzkum. SÚRPMO Praha

[18] Violet le Duc, 1978: Encyclopédie médiévale. Paris