Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě

Title: Zpráva o prvním archeobotanickém nálezu tabáku (r. Nicotiana L.) ve střední Evropě
Variant title:
  • Nachricht über den ersten archäobotanischen Tabakfund (G. Nicotiana L.) in Mitteleuropa
Source document: Archaeologia historica. 1995, vol. 20, iss. [1], pp. 615-[619]
Extent
615-[619]
Type: Article
Language
Summary language
License: Not specified license
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] BOHÁČOVA, I.-FROLÍK, J.-TOMKOVÁ, K.-ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu Pražského hradu v letech 1980-87 - Vorläufige Ergebnisse der Erforschung der Prager Burg in den Jahren 1980-87, Archaeologia historica 13, 173-198.

[2] BOHÁČOVA, I.-FROLÍK, J.-PETŘÍČKOVÁ, J.-ŽEGKLITZ, J., 1990: Příspěvek k poznání života a životního prostředí na Pražském hradě a Hradčanech - Ein Beitrag zur Kenntnis des Lebens und der Unweit auf der Prager Burg und in Hradčany, Archaeologia Historica 15, 177-189.

[3] DOHNAL, Z., 1986: Karpologický rozbor. Praha-Hrad, Kanovnická čp. 73, objekt B -Die karpologische Analyse. Prager Burg, Kanovnická-Gasse Nr. 73, Objekt B. Ms. ve středověkém oddělení AR U A V Praha, čj. 1652/86, 1653/86, 1654/86, 1776/86, 1777/86, 3873/86.

[4] DOHNAL, Z., 1987: Určení rostlinných zbytků, Praha-Hradčany 1985, Kanovnická čp. 73, VII E/131 - Die Bestimmung der Makroreste, Prag-Hradčany 1985, Kanovnická-Gasse Nr. 73. Ms ve středověkém oddělení ARÚ AV Praha, čj. 1077/87.

[5] FROLÍK, J.-ŽEGKLITZ, J., 1988: Předběžné výsledky výzkumu v areálu bývalého špitálu na Hradčanech (Preliminary results of investigations in the area of the one-time hospital in the Hradčany town - in Czech), Časopis lékařů českých 127, č. 4, 120-123.

[6] FROLÍK, J.-ŽEGKLITZ, J.-BOHÁČOVÁ, I., 1988: Kanovnická ulice (Canons' Street) No. 73, Castrum Pragense I, 43-56.

[7] KAVINA, K., 1951: Speciální botanika zemědělská - Die spezielle landwirtschaftliche Botanik. Praha.

[8] MATHIOLI, P. O., 1596: Herbář aneb bylinář - Herbarium oder Kräuterbuch. Ed. 2. Praha.

[9] PEJML, K., 1947: Celý svět kouří - Die ganze Welt raucht. Praha.