Divadlo v Mikulově za éry rodu Dietrichsteinů : (od konce 16. století do druhé světové války)

Image
Variant title
Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War)
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Filozofická fakulta, Masarykova univerzita
Year of publication
2019
Extent
250 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 490
ISBN
978-80-210-9311-9
978-80-210-9312-6 (online : pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6448059
Description
  • Kniha mapuje divadelní život v Mikulově od doby, kdy panství získal rod Dietrichsteinů, až do začátku druhé světové války. Ve svých hlavních částech se zabývá zámeckou divadelní kulturou, školským divadlem, kočovnými společnostmi, které do města přijížděly a v neposlední řadě také zrodem měšťanské kultury.
  • The thesis presented here maps the theater scene in Mikulov from the time when the estate was acquired by the Dietrichstein family until the beginning of the Second World War. It addresses primarily theater culture, school theater, roving companies that periodically visited, and lastly, the birth of bourgeois culture.
License: Not specified license
Rights holder
Miroslav Lukáš
Masarykova univerzita
Rights access
open access
hidden-section Poděkování
Page Chapter number Title
8 Poděkování | pdf icon Lukáš, Miroslav
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
9-16 Úvod | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
17-37 Rané divadelní dějiny Mikulova na Moravě | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
38-52 Druhá polovina 17. a začátek 18. století | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
53-59 Kočovné divadelní společnosti v Mikulově (druhá polovina 18. století) | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
60-66 Sály pro pořádání divadelních představení | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
67-81 Divadelní scéna v zámecké jízdárně | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
82-92 Úvodní léta týdeníku Nikolsburger Wochenschrift a jeho reflexe divadla | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
93-98 Návštěvy z městského divadla ve Znojmě | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
99-106 Mikulov jako tradiční štace | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
107-110 Kulturní styky s Vídní před první světovou válkou | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
111-122 Divadelní činnost místních spolků | pdf icon Lukáš, Miroslav
hidden-section Meziválečné divadlo
Page Chapter number Title
123-135 Meziválečné divadlo | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
136-140 Zahraniční divadla a společnosti | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
141-152 Jedermann-Festspiele v Mikulově | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
153-155 Poslední léta (1938–1945) | pdf icon Lukáš, Miroslav
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
156-158 Závěr | pdf icon Lukáš, Miroslav
Page Chapter number Title
159-161 Theater in Mikulov during the era of the Dietrichstein family : (from the end of the 16th century to the Second World War) : summary | pdf icon Lukáš, Miroslav
hidden-section Prameny
Page Chapter number Title
162-165 Prameny | pdf icon Lukáš, Miroslav
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
166-178 Bibliografie | pdf icon Lukáš, Miroslav
Přílohy
Page Chapter number Title
[180]-219 Obrazová příloha | pdf icon Lukáš, Miroslav
220-225 Soupis dochovaných synopsí piaristických her | pdf icon Lukáš, Miroslav
226-232 Přepisy žádostí o zapůjčení zámecké zimní jízdárny | pdf icon Lukáš, Miroslav
233-242 Kalendárium divadelních dějin Mikulova | pdf icon Lukáš, Miroslav
243-250 Soupis pramenů k jednotlivým divadelním ředitelům a společnostem v Mikulově | pdf icon Lukáš, Miroslav