Pohreby a posmrtné predstavy

Source document: Hegerová, Terézia. Tradiční rodina v Číně. 1., elektronické vydání Brno: Masarykova univerzita, 2019, pp. [47]-56
Extent
[47]-56
Type
Chapter
Language
Slovak
Note
Obsahuje: 1. Úvod -- 2. Pred smrťou -- 3. Príprava na pohreb -- 3.1 Uloženie tela do rakve -- 3.2 Bdenie -- 3.3 Pohrebné oznámenie -- 3.4 Vyzdobenie domu -- 3.5 Smútočné oblečenie -- 4. Pohrebná procesia a pohreb -- 4.1 Pohrebná procesia -- 4.2 Pohreb (uloženie do zeme) -- 4.3 Po pohrebe -- 5. Obdobie trúchlenia -- 6. Starostlivosť o hrob -- 7. Druhotný pohreb -- 8. Reformy 20. storočia -- 9. Predstavy o posmrtnom živote -- 9.1 Predstavy o posmrtnom živote -- 9.2 Predstavy o duši
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Galvany, Albert. Death and Ritual Wailing in Early China: Around the Funeral of Lao Dan. Asia Major 25, No. 2, 2012, 15–42.

[2] Lowe, H. Y. The adventures of Wu: the life cycle of a Peking man. Princeton, N.J.: Princeton University Press, 1983. https://doi.org/10.1515/9781400855896 | DOI 10.1515/9781400855896

[3] Obuchová, Ľubica, ed. Svět živých a svět mrtvých: soubor studií interdisciplinární pracovní skupiny "Náboženské směry v Asii". Praha: Česká orientalistická společnost, 2001.

[4] Sosna, Daniel. Sekundární pohřební aktivity: srovnávací studie. Antropologické sympozium V: sborník příspěvků z "V. antropologického sympozia" Plzeň, 30. června a 1. července 2006. Ústí nad Labem: Vlasta Králová, 2007, 169–182.

[5] Watson, James L. The Structure of Chinese Funerary Rites. In James L. Watson a Evelyn S. Rawski, eds., Death Ritual in Late Imperial and Modern China. Berkeley, CA: University of California Press, 1988.

[6] Zhao, Lucy Xia. Ritual and the life cycle. In Xiaowei Zang (ed.). Understanding Chinese Society. Oxford: Routledge, 2011, 24–34.