Brněnské kolokvium - doktorská škola o Leskovovi

Title: Brněnské kolokvium - doktorská škola o Leskovovi
Author: Pospíšil, Ivo
Source document: Opera Slavica. 2020, vol. 30, iss. 1, pp. 59-63
Extent
59-63
  • ISSN
    1211-7676 (print)
    2336-4459 (online)
Type: News
Language
 

Notice: These citations are automatically created and might not follow citation rules properly.

References
[1] PAUČOVÁ, L., POSPÍŠIL, I. (eds): F. M. Dostojevskij: sostojanije issledovanija i sovremennoje značenije. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2019.

[2] POSPÍŠIL, I.: Brněnské kolokvium o Dostojevském. Slavica litteraria 22, 2019, č. 1, s. 133–134. | DOI 10.5817/SL2019-1-19

[3] POSPÍŠIL, I.: Brněnské kolokvium o N. S. Leskovovi. Novaja rusistika 2018, č. 1, s. 95–97.

[4] POSPÍŠIL, I.: Jukstapozicionnaja poètika N. S. Leskova (konstruirovanije obraza pravednika, skazovo-anekdotičeskaja cep', èkzotizm i obrazy inostrancev). In: Universalii russkoj literatury 5. Sbornik statej. Voronež: Izdatel'sko-poligrafičeskij centr «Naučnaja kniga», 2013, s. 170–176.

[5] POSPÍŠIL, I. (ed.): Leskov i vokrug: konteksty tvorčestva i sostojanije sovremennogo leskovovedenija. Brno: Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, 2018.

[6] POSPÍŠIL, I.: Proti proudu: studie o N. S. Leskovovi. Brno: Sprint-Print, 1992.

[7] POSPÍŠIL, I.: První brněnské kolokvium o N. S. Leskovovi. Slavica Litteraria, 2018, č. 1, s. 155–156. | DOI 10.5817/SL2018-1-22

[8] POSPÍŠIL, I.: Roman v novellach i roman-chronika. (Zametki o differenciacii russkogo sovetskogo romana). Ruský jazyk 1981, č. 2, s. 49–54.

[9] POSPÍŠIL, I.: Romannaja oderžimost' Aleksandra Puškina. Zagadnienia Rodzajów Literackich, 49, z. 1–2, 2006, s. 5–22.

[10] POSPÍŠIL, I.: Románová tvorba N. S. Leskova. (Rkp. diplomové práce). UJEP, Brno 1975.

[11] POSPÍŠIL, I.: Rozpětí žánru. Brno: Sprint-Print, 1992.

[12] FEDOTOVA, A. A.: «Trudnyj rost»: recepcija v proze N. S. Leskova. Jaroslavl': Jaroslavskij gos. universitet im. K. D. Ušinskogo, 2018.

[13] POSPÍŠIL, I.: Typologie a poetika Leskovovy románové kroniky. (Rkp. rigorózní práce). UJEP, Brno 1975.

[14] POSPÍŠIL, I.: Vozdejstvije russkoj literatury i russkogo literaturovedenija na mirovoj literaturnyj process. In: POSPÍŠIL, I., ZELENKA, M., PAUČOVÁ, L. (eds): Česká slavistika 2018. Brno: Jan Sojnek – Galium, 2018, s. 157–177.