Ferdinand Stiebitz

Source document: Máliková, Michaela. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 93-96
Extent
93-96
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 14/4.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A1 RMU, osobní spisy, kart. 192.

[3] BAHENSKÁ, Marie. Ferdinand Stiebitz (1894–1961). Akademický bulletin, 2011, č. 10, s. 31.

[4] BARTOŇKOVÁ, Dagmar. Sto deset let od narození prof. Ferdinanda Stiebitze. Universitas, 2004, č. 3, s. 14–15.

[5] BARTOŇKOVÁ, Dagmar. 120 let od narození prof. dr. Ferdinanda Stiebitze. Universitas, 2014, č. 3, s. 54–56.

[6] GABRIEL, Jiří. Slovník českých filozofů. Brno: Masarykova univerzita, 1998, s. 539.

[7] HARTMANN, Antonín. Soupis děl Ferdinanda Stiebitze. Operum Ferdinandi Stiebitz conspectus. SPFFBU, E 14, 1969, s. 9–18.

[8] HOŠEK, Radislav. Vzpomínka nad Stiebitzovým překladem Aristofanovy Lysistraty. SPFFBU, E 7, 1962, s. 5–8.

[9] HOŠEK, Radislav. Život a dílo Ferdinanda Stiebitze. Listy filologické, 1995, roč. 118, č. 1–2, s. 129–140.

[10] LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav. Ferdinand Stiebitz (7. 7. 1894 – 10. 10. 1961). Listy filologické, 1962, roč. 85, č. 1, s. 199–206.

[11] LUDVÍKOVSKÝ, Jaroslav. Překladatelský odkaz Ferdinanda Stiebitze. SPFFBU, E 14, 1969, s. 19–32.

[12] NECHUTOVÁ, Jana. Klasická filologie a česká národní kultura. In Brněnská věda a umění meziválečného období (1918–1939) v evropském kontextu. Sborník příspěvků z konference konané v rámci oslav 750. výročí udělení městských práv Brnu ve dnech 22.–25. září 1993. Brno: Masarykova univerzita, 1993, s. 64–67.

[13] ŠLECHTOVÁ, Alena – LEVORA, Josef. Členové České akademie věd a umění 1890-1952. Praha: Academica, 2004, s. 279.