Arnošt Lamprecht

Source document: Čerminová, Jana. Sto tváří, sto příběhů : vybrané osobnosti v dějinách Filozofické fakulty Masarykovy univerzity. Vydání první Masarykova univerzita, 2020, pp. 226-229
Extent
226-229
Type
Chapter
Language
Czech
Rights access
open access
License: Not specified license
Document
References:
[1] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 47/2.

[2] Archiv Masarykovy univerzity, fond A2 FF, osobní spisy, kart. 25/48.

[3] ČERNÝ, Jiří – HOLEŠ, Jan. Kdo je kdo v dějinách české lingvistiky. Praha: Libri, 2008, s. 377–380.

[4] DOROVSKÝ, Ivan – LAMPRECHT, Arnošt. Představujeme vám prof. dr. Arnošta Lamprechta, DrSc. Universitas, 1983, č. 1, s. 48–51.

[5] ERHART, Adolf. Vzpomínka na Arnošta Lamprechta. Universitas, 1995, č. 2, s. 27–28.

[6] CHLOUPEK, Jan. Zemřel Arnošt Lamprecht. Universitas, 1985, č. 4, s. 107–108.

[7] LAMPRECHT, Arnošt. Ke kořenům jazyků. Brno: Host, 2016.

[8] ŠLOSAR, Dušan. Profesor Arnošt Lamprecht zemřel. SPFFBU, A 34, 1986, s. 137–138.

[9] VEČERKA, Radoslav. Arnošt Lamprecht. In Slavica na Universitě J. E. Purkyně v Brně (filologie, literární věda, historiografie, uměnovědy). Ivan Dorovský a kol. (eds.). Brno: Masarykova univerzita, 1973, s. 206–208.

[10] VEČERKA, Radoslav. Arnošt Lamprecht šedesátiletý. SPFFBU, A 27, 1979, s. 8–10.

[11] VEČERKA, Radoslav. Šedesáté životní jubileum Arnošta Lamprechta. Universitas, 1979, roč. 12, č. 5, s. 97–98.

[12] VEČERKA, Radoslav. K šedesátinám Arnošta Lamprechta. Slovo a slovesnost, 1980, roč. 41, č. 1, s. 75–78.

[13] VEČERKA, Radoslav. Za profesorem Arnoštem Lamprechtem. Slovo a slovesnost, 1985, roč. 46, č. 4, s. 340–342.