Performatívne umenie v teréne Brna

Title: Performatívne umenie v teréne Brna
Source document: Theatralia. 2020, vol. 23, iss. 2, pp. 189-191
Extent
189-191
  • ISSN
    1803-845X (print)
    2336-4548 (online)
Type: News
Language
Slovak
Note
  • Terénní úprava. Terén, dramaturgická a produkční platforma CED, Brno. 1.–6. října 2019.