Olší, Nusperg, Růžodol : názvy dřevin v sídelních jménech českých zemí

Image
Variant title
Olší, Nusperg, Růžodol : names of some woody plants in the chosen Czech place names
Edition
Vydání první
Place of publication
Brno
Publisher
Masarykova univerzita
Year of publication
2021
Extent
331 stran
Series
  • Spisy Filozofické fakulty Masarykovy univerzity = Opera Facultatis philosophicae Universitatis Masarykianae, ISSN 1211-3034; 514
ISBN
978-80-210-9963-0 (brožováno)
978-80-210-9964-7 (online ; pdf)
Language
Czech
Link to MU library catalogue: 6495000
Description
  • Publikace si klade za cíl shromáždit česká, moravská a slezská místní jména, jež odrážejí názvy stromů, keřů a polokeřů. Stromy a keře, zejména ty samostatně rostoucí, přitahují pozornost, a tak odnepaměti sloužily k určení polohy, směru či k orientaci v terénu. Právě místa nazvaná podle dřevin jsou v knize mapována a s nimi související lokality obcí jsou souhrnně zaneseny do veřejných online map, které nabízejí data k dalšímu použití. Zaznamenaná data je ale třeba interpretovat obezřetně, neboť vlastní jména se při užívání chovají poměrně specificky. Jejich úkolem není zprostředkovat obraz minulé ani současné krajiny, mohou však napovědět minulý a současný vztah obyvatel k ní.
  • The aim of the publication is to list the chosen Czech, Moravian and Silesian place names which reflect the names of trees, bushes and shrubs. Trees and bushes, especially solitary ones, have drawn people's attention for centuries, for which reason they have served mainly for specifying location, direction or orientation in an area. The book contains the list of some places named after woody plants. In addition, the related municipal locations are recorded in the form of public online maps for the further use of readers. All gathered data must be treated with caution, because the proper names show a specific linguistic characteristic. The author explains that the purpose of the selected proper names is not to transmit an image of the past or contemporary landscape, but she stresses that the proper names themselves can help a great deal to reveal either a past or contemporary mutual relationship between the landscape and its inhabitants.
Department FF MU
License: Not specified license
Rights holder
Masarykova univerzita
Kristýna Dufková
Rights access
open access
hidden-section Úvod
Page Chapter number Title
7-10 1 | Úvod | pdf icon Dufková, Kristýna
Page Chapter number Title
11-18 2 | Onomastika a vlastní jména | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Dřeviny
Page Chapter number Title
19-28 3 | Dřeviny | pdf icon Dufková, Kristýna
Page Chapter number Title
29-32 4 | Kritéria výběru a lokalizace | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Hesla
Page Chapter number Title
33-264 5 | Hesla | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Závěr
Page Chapter number Title
265-266 6 | Závěr | pdf icon Dufková, Kristýna
Page Chapter number Title
267-269 Olší, Nusperg, Růžodol : names of some woody plants in the chosen Czech place names : summary | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Používané zkratky
Page Chapter number Title
270-271 Používané zkratky | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Bibliografie
Page Chapter number Title
272-284 Bibliografie | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Seznam obrázků
Page Chapter number Title
285-286 Seznam obrázků | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Seznam tabulek
Page Chapter number Title
287-288 Seznam tabulek | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Seznam grafů
Page Chapter number Title
289 Seznam grafů | pdf icon Dufková, Kristýna
hidden-section Přílohy
Page Chapter number Title
290-331 Přílohy | pdf icon Dufková, Kristýna